Biolämpölaitokset

Kirkonkylä

Kirkonkylän biolämpökeskus otettiin käyttöön joulukuussa 2002. Laitoksen kattilana on 8 MW:n lämpötehoinen leijukerroskattila, joka käyttää polttoaineena metsätähdehaketta, purua ja kuorta. Savukaasuista otetaan lämpö talteen energiatehokkaasti lauhdutuslaitteistolla, jonka lämmöntalteenottoteho on 2 MW. Savukaasut puhdistetaan ennen lauhdutusta sähkösuodattimella.

Lämpökeskus tuottaa biopolttoaineilla 90 % kirkonkylän tarvitsemasta kaukolämpöenergiasta vuositasolla. Loput 10 % on vara- ja huippuenergiaa, joka tuotetaan raskaalla vähärikkisellä polttoöljyllä.

Klaukkala

Klaukkalan biolämpökeskus otettiin käyttöön syyskuussa 1998. Laitoksen kattilana 4 MW:n lämpötehoinen arinakattila, joka käyttää polttoaineena palaturvetta, puunjalostusteollisuuden sivutuotteita ja metsätähdehaketta. Savukaasut puhdistetaan multisyklonierottimella, sekä pesu- ja lauhdutuslaitteistolla, joka on varustettu palamisilman kostutuksella. Lauhdutuslaitteiston lämmöntalteenottoteho on 0,5 MW. Lämpökeskuksella on lisäksi 300 kW:n biokaasukattila, johon biokaasu saadaan viereisen jätevedenpuhdistamolta.

Jouluna 2014 käyttöönotettu Klaukkalan lämpölaitoksen laajennuksen 10 megawatin tehoinen kiinteänpolttoaineenlaitos käyttää polttoaineena puuhaketta ja purua. Laitoksen polttotekniikka perustuu kuplivaan leijukerrospetiin, jonka jälkeen syntyvät savukaasut puhdistetaan sähkösuodattimella. Laitoksen hyötysuhdetta parantaa savukaasujen lauhdutus ja lämmön talteenotto.

Lämpökeskus tuottaa kotimaisilla polttoaineilla 98 % Klaukkalan tarvitsemasta kaukolämpöenergiasta vuositasolla. Loput 2 % on vara- ja huippuenergiaa, joka tuotetaan kevyellä polttoöljyllä.

Rajamäki

Rajamäen biolämpökeskus otettiin käyttöön helmikuussa 2007. Laitoksen kattilana on 11 MW:n lämpötehoinen leijukerroskattila, joka käyttää polttoaineena metsätähdehaketta, purua ja kuorta. Savukaasuista otetaan lämpö talteen energiatehokkaasti lauhdutuslaitteistolla, jonka lämmöntalteenottoteho on 2 MW. Savukaasut puhdistetaan ennen lauhdutusta sähkösuodattimella.

Lämpökeskus tuottaa biopolttoaineilla yli 90 % Rajamäen tarvitsemasta kaukolämpöenergiasta vuositasolla. Loput vajaat 10 % on vara- ja huippuenergiaa, joka tuotetaan kevyellä polttoöljyllä.

Päävalikko