Yritysesittely

Nurmijärven Sähkö-konserni on energiapalveluyritys, joka tarjoaa asiakkailleen sähköön ja kaukolämpöön liittyviä palveluita.

Sähköasiakkaita konsernilla on noin 24 300 kpl ja lämpöasiakkaita noin 400 kpl.

Nurmijärven Sähkö konsernin muodostavat emoyhtiö Nurmijärven Sähkö Oy ja sen sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö Nurmijärven Sähköverkko Oy.

Nurmijärven Sähkön toiminta-ajatuksena on tuottaa asiakkailleen energiaa ja palveluja ympäristövastuullisesti ja kustannustehokkaasti. Yhtiön visiossa pidetään tärkeänä sähköisten palvelujen hyödyntämistä, energiatehokkuutta sekä omassa toiminnassa että palveluissa asiakkaille. Visiona on myös lisätä energiaomavaraisuutta painottaen uusiutuvia energialähteitä ja ydinvoimaa

Nurmijärven Sähkö Oy

Nurmijärven Sähkön Oy vastaa sähkön hankinnasta, myynnistä ja laskutuksesta. Lisäksi yhtiö vastaa asiakaspalvelusta ja markkinoinnista koko konsernin osalta.

Lisäksi yhtiö tarjoaa asiakkailleen joko lähi- tai kaukolämpöä sekä rakennuttaa ja ylläpitää kaukolämpöverkkoa ja tuotantolaitoksia. Yhtiö vastaa myös konsernin yhteisistä toiminnoista, kuten henkilöstö-, talous- ja tietohallinnosta sekä viestintäpalveluista.

Nurmijärven Sähköverkko Oy

Nurmijärven Sähköverkko Oy:n tehtävänä on siirtää hyvälaatuista sähköä asiakkaille edullisesti kaikissa tilanteissa omalla verkkovastuualueellaan. Sähkönsiirron lisäksi palveluihin kuuluvat sähköliittymät, mittauspalvelut ja sähkötaseiden hallinta. Nurmijärven Sähköverkko Oy huolehtii myös alueensa sähköverkon suunnittelusta ja rakennuttamisesta ympäristöasiat huomioon ottaen. Olennaisena osana toiminnassa on myös käytön ja kunnossapidon suunnittelu sekä näiden palvelujen hankkiminen.

Organisaatio

Organisaatio_2016_2

Palveleva, paikallinen, ympäristövastuullinen

Palveleva

Nurmijärven Sähkö haluaa tarjota asiakkailleen hyvää palvelua, oikeita ihmisiä, vuorovaikutusta ja tunnetta siitä, että yhtiö välittää asiakkaistaan. Yhtiö palvelee asiakkaitaan sekä puhelimitse että paikan päällä toimistolla ja yhä lisääntyvässä määrin myös sähköpostin ja kotisivujen kautta. Tärkeänä arvona yhtiössä on pidetty sitä, että asiakas on yhteydessä palvelutilanteessa ihmisen eikä automaatin kanssa.

Syksyllä 2016 toteutettiin 12 energiayhtiön asiakkaille yhteinen Energiateollisuus ry:n toteuttama asiakastyytyväisyystutkimus, josta Nurmijärven Sähkö sai koko toimialaan verrattuna hieman keskiarvoa paremman arvosanan. Olimme joukon 5. paras yhtiö tutkimuksen yleisarvosanan mukaan. Asiakkaiden tyytyväisyys meihin on pysynyt erinomaisella tasolla ja erityisesti asiakaspalvelutoiminnot ovat kehittyneet nousujohteisesti viimeisen viiden vuoden aikana. Tyytyväisyyden taso on lähes samalla tasolla kuin vuosina 2014 ja 2015. Vuonna 2015 olimme koko joukon paras muihin yhtiöihin verratessa, mikä kertoo siitä, että verrokkiyhtiöt ovat myös parantaneet toimintaansa heidän asiakkaiden silmissä.

Yhtiön keskeisiä vahvuusalueita ovat asiakkaidemme mukaan henkilöstön ystävällisyys, palveluhalu ja sovittujen asioiden hoitaminen. Asiakkaamme arvostavat myös luotettavaa imagoa sekä sähkönjakelun häiriöttömyyttä.

Yhtiö pyrkii edistämään sähkön toimitusvarmuutta ja estämään häiriöt ennakkoon mm. sähköverkkojen säännöllisellä huoltamisella ja huolellisilla puiden ja oksien raivauksilla. Jatkuva valvonta mahdollistaa myös pitkäjänteisemmän toiminnan asiakkaiden hyväksi. Kun ongelmaiset puut huomataan ajoissa, niin ne voidaan korjata pois ennen kuin ne muuttuvat kaatuneiksi puiksi linjoilla. Yhtiön henkilöstön paikallistuntemus ja tietotaito ovat arvokkaita tekijöitä nopeiden vianpaikannusten ja korjausten mahdollistamiseksi.

Paikallinen

Yksi Nurmijärven Sähkön arvoista on paikallisuus. Asiakastutkimusten mukaan myös yhtiön asiakkaat kokevat paikallisuuden erittäin tärkeäksi kriteeriksi sähköyhtiötä valitessaan. Yhtiö osallistuu paikallisiin tapahtumiin kunnan eri taajamissa, käyttää paikallisia palveluita ja tukee paikallista toimintaa. Lisäksi Nurmijärven Sähkö on Nurmijärven kunnan omistama yhtiö ja näin ollen päätäntävalta on paikallisella tasolla ja verotulot jäävät Nurmijärvelle. Yhtiö maksaa myös omistajalleen osinkoa vuosittain.

Vuosittain yhtiö järjestää asiakkailleen Energiapävä–tapahtuman sekä on lisäksi mukana erilaisissa tempauksissa ja tapahtumissa jakamassa energiatietoutta ja tapaamassa asiakaskuntaansa. Mahdollisuuksien mukaan yhtiö käyttää hankinnoissaan paikallisia yrityksiä ja suosii oman alueen tuotteita. Yhteistyötä on myös paikallisten yritysjärjestöjen kanssa. Paikallisen toiminnan tukemista tehdään esimerkiksi koululaisten parissa. Nurmijärven Sähkö on mukana vuosittaisessa Energiaa Uudellamaalla –tapahtumassa, jossa yläasteikäiset nuoret vierailevat energiantuotantolaitoksissa tai energiayhtiöissä ja he pääsevät tätä kautta tutustumaan energia-alaan. Lisäksi yhtiö on lahjoittanut energiansäästöön liittyvää oppimateriaalia ala-asteen oppilaille sekä opettajille.

Ympäristövastuullinen

Nurmijärven Sähkö ottaa kestävän kehityksen huomioon energiantuotannossaan, jakelussaan ja palveluissaan. Yhtiö on panostanut etenkin bioenergian käytön lisäämiseen kaukolämmön tuotannossaan. Yhtiön toimialueella on kaksi pellettilämpökeskusta ja kolme kaukolämpökeskusta. Pellettilämpökeskusten tuottama lämpö tuotetaan puun sahausjätteestä valmistetuilla pelleteillä, puuhakkeella ja kevyellä polttoöljyllä. Kaukolämpökeskuksissa lämpö tuotetaan puupolttoaineilla, Klaukkalan jätevedenpuhdistamolta saatavalla biokaasulla, turpeella ja vähärikkisellä raskaalla polttoöljyllä. Pääpaino yhtiön polttoainevalinnoissa on biopolttoaineilla, mutta esimerkiksi kovilla pakkasilla joudutaan turvautumaan myös öljyyn. Poltosta aiheutuneet savukaasut puhdistetaan ja niistä otetaan lämpö talteen energiatehokkailla laitteistoilla. Nurmijärven Sähkö pyrkii varmistamaan kotimaisten biopolttoaineiden hankinnan saatavuuden lämpökeskuksiaan varten.

Kotimainen ydinvoima on hiilidioksidipäästötön ja ympäristöystävällinen sähköntuotannon muoto, joka samalla vakauttaa sähkön saantia vähentämällä tarvetta turvautua epävarmaan tuontisähköön.

Fennovoiman ydinvoimahankkeessa mukana oleminen lisää toteutuessaan huomattavasti yhtiön omavaraisuusastetta sähköntuotannossa ja vähentää näin ollen riippuvuutta markkinahintaan ostettavasta sähköstä. Asiakkaille tämä näkyy kustannussäästönä ja hintavakautena. Markkinahäiriöiltä pystytään suojautumaan paremmin.

Yhtiö on mukana valtakunnallisessa energiapalveluiden toimenpideohjelmassa, joka tähtää energiatehokkuuden edistämiseen vuosina 2008-2016. Tavoitteena on saavuttaa säästöä energiankulutuksessa yhtiön omassa päivittäisessä toiminnassa sekä mahdollistaa asiakkaille energiatehokkaammat energiapalvelut. Asiakkaiden suuntaan toiminta näkyy mm. lisääntyneenä energiansäästöneuvontana ja energiatehokkuusviestintänä, uusien palvelujen kehittämisenä ja asiakkaiden kulutuksen raportointina energiansäästön näkökulmasta katsottuna.

Päävalikko