110 kV:n linja Nurmijärveltä Lautalaan

Nykyinen kantaverkkoyhtiö Fingridin 110 kV:n voimalinja Nurmijärven ja Lautalan välillä on tullut teknisen käyttöikänsä päähän. Fingridin linja on rajoittanut Kopula – Nurmijärvi -voimajohdon siirtokapasiteettia. Samalla kun Fingrid uusii linjansa, samoihin pylväisiin rakennetaan myös Nurmijärven Sähköverkon uusi 110 kV:n voimajohto.

Tuleva kahden virtapiirin 110 kV:n voimajohto rakennetaan entiseen 11 kilometrin johtokatuun Mutaanmäen ja Karhunkorven sähköasemien kautta Lautalaan. Uusi voimajohdon pylväsrakenne mahdollistaa sen, että voidaan käyttää samoja pylväsrakenteita, sekä Fingridin ja Nurmijärven Sähköverkon 110 kV:n voimajohdoille.

Kun johto rakennetaan samaan johtokatuun, maankäytöllisiltä haasteilta vältytään. Fingrid on toteuttanut maanomistajien kuulemiset. Fingridin suunnittelija on käynyt paikkoja läpi maanomistajien kanssa, sillä pylväiden paikat vaihtuvat nykyisestä. Pylväsperustukset tehdään hyvissä ajoissa etukäteen ennen pylväiden- ja johtimien asentamista.

Projekti on suunniteltu siten, että rakentamisesta ei synny tarvetta ottaa useampia sähköasemia varasyötölle samaan aikaan. Nykyistä voimajohtoa puretaan sitä mukaan, kun uuden voimajohdon rakentaminen etenee sähköasemalta toiselle.

Voimajohtoverkon rakentamisen toinen vaihe

Kyseessä on Nurmijärven Sähköverkon 110 kV:n voimajohtoverkon rakentamisen toinen vaihe. Ensimmäinen vaihe on juuri valmistunut Perttula – Rajamäki voimajohto. Nurmijärven Sähköverkon tulevaan 110 kV voimajohtoon liitetään Karhunkorven, Mutaanmäen ja Lautalan kautta Rajamäen sähköasemat.

Nurmijärvellä on merkittävästi enemmän Fingridin 110 kV:n voimajohtoja kuin Nurmijärven Sähköverkon 110 kV:n voimajohtoja. Lisäksi Nurmijärveä halkoo Fingridin 400 kV:n voimajohto. Fingridillä on Nurmijärven sähköasema Vanhan Hämeentien varressa Raalassa, josta tulevat voimajohdot lähtevät rakentumaan.

Uuden linjan ympäristöselvitys on valmistunut vuonna 2022 ja suunnitteluvaihe on jo käynnissä. Hankkeen kenttätyöt tehdään vuosina 2025–2026. Suunnittelun kohteina ovat paitsi pylväsrakenteet, myös perustukset, sähköasemaliitynnät ja ympäristövaikutuksien minimointi. Koko projektin kustannus on noin kahdeksan miljoonaa euroa, joka jaetaan tasan Fingridin ja Nurmijärven Sähköverkon kesken.

Kaikkien aikojen suurin yksittäinen investointi

– Tämä on merkittävä investointi, käsittääkseni Nurmijärven Sähköverkon kaikkien aikojen suurin yksittäinen investointi, toteaa käyttö- ja kehitysinsinööri Sami Rahkola.

Voimajohto mahdollistaa tulevaisuudessa uusien tuotantolaitosten ja kuormituksen kytkemisen jakelualueen pohjoisosiin, esim. Rajamäelle. Nykyisin johdonvarsiliitynnät rajoittavat kytkettävyyttä. Uusi voimalinja tulee myös palvelemaan aikanaan Keskon uutta logistiikkakeskusta.

Mahdollistaa todella suurten aurinkovoimaloiden kytkemisen verkkoon

Uusi voimajohto mahdollistaa myös todella suurten, 30–60 MWp aurinkovoimaloiden kytkemisen jakeluverkkoon. Ilman tätä voimajohtoa se ei olisi mahdollista.

– Yritämme toteuttaa rakentamisen siten, että kuluttaja ei sitä huomaa muuta kuin parempana sähkön toimitusvarmuutena, Rahkola toteaa.

Päävalikko