Alan parasta asiakaspalvelua

Energiateollisuus ry:n teettämässä asiakastutkimuksessa ilmenee, että tyytyväisyys sähköyhtiöitä kohtaan on noussut kaikilla käytetyillä mittareilla. Tutkimuksessa mitattiin asiakkaiden tyytyväisyyttä sähkönmyyntiä, kaukolämpöä, energian kokonaistoimitusta ja sähkönsiirtoa, eli verkkopalvelua kohtaan. Tutkimuksen toteutti Innolink Oy yhteistyössä Adato Energia Oy:n kanssa. Haastatteluja tehtiin yhteensä 5091.

Nurmijärven sähkö osallistui kokonaistoimitus -tutkimukseen ja menestyi jälleen hyvin tarjoten asiakkaidemme mielestä Suomen parasta asiakaspalvelua. Asiakastyytyväisyyttä mitattiin asteikolla 1-5.

1) Nurmijärven Sähkö Oy (4,76)
2) Valkeakosken Energia Oy (4,70)
3) Köyliön-Säkylän Sähkö Oy (4,58)
Kaikkien keskiarvo 4,49.

Tutkimuksen mukaan suurimmalle osalle (61,5%) vastaajista hinta on merkittävin yhtiön valintaan vaikuttava tekijä. Vastaajista 50,4 % pitää ympäristöasioiden huomioimista tärkeimpänä kriteerinä yhtiötä valittaessa. Palvelu koetaan kolmanneksi tärkeimmäksi tekijäksi (45,5 %).

Tutkimuksessa kartoitettiin vakiintuneella mittarilla (NPS) sitä, kuinka todennäköisesti asiakkaat suosittelisivat yhtiötään jollekin toiselle. Lukema oli noussut tuntuvasti edellisestä vuodesta. Kaikkein tyytyväisimpiä asiakkaat ovat henkilöstön ystävällisyyteen. Myös sovittujen asioiden hoitaminen ja yhtiöiden tavoitettavuus saivat kiitosta.

Kiitos tästä vuodesta asiakkaillemme arvostuksesta meitä kohtaan!

Päävalikko