Asiakastyytyväisyystutkimus käynnistyy 22.9.2023

EPSI Rating aloittaa energia-alan toimialatutkimuksen perjantaina 22.9.2023, mikä tarkoittaa, että satunnaisesti valittuja Nurmijärven Sähkön asiakkaita kontaktoidaan tutkimushaastattelijoiden toimesta puhelimitse ja sähköpostitse. Soittoja tehdään arkisin klo 15-20 välisenä aikana.

EPSI Rating esittää kysymyksiä siitä, miten koette Nurmijärven Sähkön palvelun ja tuotteet, sekä miten Nurmijärven Sähkö voisi parantaa toimintaansa palvellakseen asiakkaitaan paremmin.

EPSI Rating on voittoa tavoittelematon akateeminen organisaatio, joka tutkii asiakastyytyväisyyttä ja asiakasuskollisuutta asiakkaiden kokemusten ja yrityksen kanssa käydyn vuorovaikutuksen avulla. EPSI Ratingin puolueettomissa tutkimuksissa hyödynnetään tilastotieteellisiä metodeja ja EPSI pyrkii kehittämään asiakkaiden tyytyväisyyttä ja kokemuksia eri toimialoilla Suomessa.

Päävalikko