Aurinkoenergia nousukiidossa

Lakimuutos helpottaa pientuotantoa

Aurinkoenergian hyödyntäminen lisääntyy. Nurmijärven Sähkö on mukana kehityksessä ja kerää kokemuksia aurinkoenergiasta toimitalonsa katolla olevan aurinkovoimalan avulla. Toukokuun alusta voimaan astunut lakiuudistus helpottaa sähkön pientuotantoa.

Lakimuutos selkeyttää ja helpottaa erityisesti aurinkosähköjärjestelmien verotusta. Alle 100 kVA:n nimellistehoiset sähköntuotantolaitokset ja enintään 800 000 kWh vuodessa tuottavat laitokset vapautettiin sähköverovelvollisuudesta.

Käytännössä vapauttaminen tarkoittaa sitä, että tuottajat saavat käyttää tuottamansa sähkön itse tai luovuttaa sen suoraan toiselle kulutettavaksi verottomasti. Veroja joutuu maksamaan, jos itse tuotettu sähkö siirretään sähköverkon kautta kulutukseen. Verkonhaltija kantaa siitä sähköveron eli sähkön siirrosta joutuu maksamaan.

Pienimmät sähköntuottajat vapautuivat kaikista sähköverotuksen velvollisuuksista. Heidän ei tarvitse rekisteröityä verovelvollisiksi, eikä antaa sähköntuotannostaan veroilmoituksia. Tällaisia mikrovoimalaitoksia ovat juuri esimerkiksi aurinkopaneelit.

Oma käyttö kannattavinta

– Parhaan hyödyn omasta sähköntuotannosta saa, jos sen avulla voi vähentää sähkön ostamista verkosta. Tällöin säästää sähkön myynnin osuuden, sähkön siirron osuuden ja verot. Tämä hyöty on tällä hetkellä noin 12 snt/kWh, kertoo Kimmo Toivonen (kuvassa aurinkopaneleita tarkastamassa).

Aurinkosähköjärjestelmä kannattaa mitoittaa kesäkäytön mukaan ja siten, että paneelien tuotannon pystyy mahdollisimman pitkälle käyttämään itse. Muussa tapauksessa ylijäämä myydään sähköyhtiölle. Tällöin siitä maksetaan markkinahinta, joka kesäaikaan on noin 4 snt/kWh (arvioitu Suomen alueen Spot-hinnan keskihinta). Hyöty on siis merkittävästi pienempi, koska myytäessä sähkön siirron osuus ja verot eivät vaikuta asiaan.

– Aurinkovoimalan tulee soveltua yhtiön järjestelmiin. Ennen laitteiston hankkimista on syytä olla yhteydessä Nurmijärven Sähkön tekniseen asiakaspalveluun, jotta soveltuvuus voidaan varmistaa. Yhtiömme kotisivuilta löytyy tarkat ohjeet mikrotuotannon liittämisestä verkkoon sekä lomake, jolla laitteiston liittämisestä ilmoitetaan.

Nurmijärven Sähkön voimala toimi moitteettomasti

Nurmijärven Sähkön aurinkovoimala tuotti viime vuonna noin 9000 kWh. Paneeleita on katolla 40, joka on noin 4-5 kertaa enemmän kuin tavalliselle omakotitalolle on tyypillistä. Paneleiden yhteenlaskettu teho on 10 kW. Ainoa huoltotoimenpide on toistaiseksi ollut paneelien puhdistaminen kahdesti vuodessa.

Aurinkoenergialle on povattu suurta roolia tulevaisuudessa. Se lisää omavaraisuutta,  vähentää energian tuontia ulkomailta ja luo työpaikkoja. Julkisuudessa on jopa esitetty suunnitelmia, joiden mukaan Suomi voisi siirtyä kokonaan aurinko- ja tuulivoimaan perustuvaan uusiutuvaan energiaan muutaman kymmenen vuoden sisällä.

Päävalikko