Aurinkopaneelien hankkiminen

Suomen olosuhteet soveltuvat varsin hyvin aurinkoenergian hyödyntämiseen. Valoisaan vuodenaikaan valoa on paljon – lisäksi paneeli toimii paremmin viileässä kuin lämpimässä. Mutta mitä kaikkea on otettava huomioon, jos haluaa perustaa oman aurinkosähköjärjestelmän vaikkapa omakotitalon katolle?

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaupunkikuvaan merkittävästi vaikuttavan aurinkopaneelin tai –keräimen asentaminen tai rakentaminen vaatii toimenpideluvan. Lupaprosessi ei ole  monimutkainen, mutta siinä edellytetään julkisivukuvaa sekä naapurien kuulemista (lisätietoja saa Nurmijärven rakennusvalvonnasta). Aurinkopaneeli tulee suunnata mieluiten etelään tai suuntaan, josta aurinko eniten paistaa. Optimaalinen asennuskulma on 40-45 astetta. Voimala on lähes huoltovapaa. Aurinkopaneeleista voi tarvittaessa pyyhkiä pölyt pois vedellä tai miedolla pesuaineliuoksella kerran vuodessa. Talvella lumi kannattaa harjata pois. Jos paneelin pintaan tulee reikä, on se heti paikattava esim. silikonilla, jotta rakenteisiin ei pääse vettä.

Kolme tapaa hyödyntää aurinkosähköä

Kotitalouksien aurinkovoimalat voidaan jakaa kahteen ryhmään: itsenäiset ja jakeluverkkoon liitetyt. Itsenäisiä järjestelmiä tavataan asentaa kesämökeille (joilla ei ole muuta sähköä), jolloin energia varastoidaan akkuihin. Omakotitaloissa aurinkovoimala kytketään talon sähköverkkoon. Kolmas tapa hyödyntää aurinkosähköä on käyttöveden varaajan lämmittäminen. Omakotitalon aurinkovoimajärjestelmään sisältyvät paneelit, invertteri, turvakytkin, sähköpääkeskus ja sähkömittari. Invertteri tekee tasavirrasta vaihtovirtaa ja kytkee aurinkovoimalan talon omaan ja sitä kautta valtakunnan verkkoon. Inverttereitä on kahdenlaisia: yksi- tai kolmevaiheinen. Yksivaiheista kannattaa käyttää, jos pääasiallinen kuorma on yhteen vaiheeseen kytketty. Ne ovat halvempia ja niiden perään voi kytkeä tyypillisesti 2-3 kW:n voimaloita. Kolmevaiheinen invertteri kannattaa ottaa, kun haluaa syöttää sähköä koko taloon. Jakeluverkkoon liitetyssä järjestelmässä talo ottaa tarvitsemansa sähkön ensisijaisesti aurinkovoimalasta. Mikäli kulutus on tuottoa suurempi, lisäsähkö otetaan saumattomasti paikallisesta sähköverkosta. Mikäli voimala tuottaa enemmän sähköä kuin tarvitaan, ylimäärä syötetään jakeluverkkoon ja siitä maksetaan korvaus. Hyvitystä saa sähkön pörssihinnan mukaan, mutta kyse on tyypillisesti vain muutamista euroista tai parhaassa tapauksessa kympeistä vuodessa. Järjestelmä kannattaa mitoittaa kiinteistön tuntikulutuksen mukaan, jotta ylimääräistä tuotantoa ei synny. Pienet kesämökkijärjestelmät kannattaa toteuttaa 12V/24V –järjestelmänä. Mikäli haluaa 230V järjestelmän, jolla voi käyttää normaaleja sähkölaitteita, kannattaa hankkia vähintään 200 Wp nimellistehoinen järjestelmä ja 400 Ah akkukapasiteettia.

Millaiset paneelit?

Kuluttajan näkökulmasta aurinkopaneelien hyötysuhdetta olennaisempi tekijä on paneelin hinnan ja tehon suhde eli euro/watti. Suomen olosuhteissa on tärkeää, että paneelien profiili kestää lumikuormat ja että saumojen tiivistykset ovat hyvät. Paneelien koko on yleensä n. 1,5 – 2 m2. Yksittäisen paneelin teho on n. 250 – 300 W. Suositeltava järjestelmän koko on mitoitettava kiinteistön vuosittaisesta sähkönkulutuksesta (tuntisarja on 8760 h). Paneelien käyttöikä on arviolta 25-30 vuotta. Esimerkiksi 6 kWp kokoinen järjestelmä säästää sähkölaskussa n. 400 e/vuosi
(vuosikulutuksen ollessa 21 000 kWh). Kotitaloudet voivat hakea aurinkopaneelien asennustyön osalta kotitalousvähennystä, joka on 50 % vähennykseen oikeuttavista kuluista (työn osuus),
kuitenkin enintään 2400 euroa vuodessa. Omavastuu on 100 euroa.

Paneelit käytännössä

Paneelien tuotantoa on mahdollista seurata online, mikäli invertterin voi liittää internetiin. Suurimmilla valmistajilla on portaalit, joihin voi olla yhteydessä sopivan applikaation avulla. Kaikki Nurmijärven Sähkön asiakkaat saavat Venla-palvelusta tiedot omasta sähkön kulutuksestaan. Lisäksi kotisivuillamme on linkki toimitalon aurinkovoimalaan. Aurinkovoimalan asennuksen voi tehdä itse, mutta verkkoon kytkennän voi tehdä vain henkilö, jolla on siihen tarvittavat oikeudet. Asennuksiin menee ensikertalaiselta päivän verran aikaa. Suosittelemme kuitenkin aurinkovoimalan asentamisessa ammattilaisten käyttöä.

Energianeuvoja

Helpoin tapa saada tietoa on ottaa yhteyttä Nurmijärven Sähkön asiakaspalveluun ja pyytää apua energianeuvoja Jarmo Kaupilta. Energianeuvoja tekee laskelman voimalan koosta. Samalla selvitetään oman kulutuksen osuus ja ideoita oman käytön osuuden kasvattamiseksi. Laskelmasta selviää myös budjettihinta, takaisinmaksuaika sekä investoinnin sijoitetun pääoman tuotto, mikä mm. helpottaa tarjousten vertailua. Ennen aurinkovoimalan käyttöönottoa on tehtävä sähköyhtiön kanssa sopimus ylijäämäsähkön myynnistä. Samalla voimala rekisteröidään osaksi sähkönsiirtoverkkoa, jolloin verkon käyttö ja huollettavuus varmistetaan.

Huomioi voimalaa hankittaessa

– Rakennuksen aikaisempi sähkönkulutus on selvitettävä, jotta voimala voidaan mitoittaa oikein.
– Varastoidaanko sähköä esim. akustoon tai sähköajoneuvoon?
– Varaudu kysyntäjoustoon eli kulutuksen ja tuotannon sovittamiseen samanaikaiseksi.
– Aurinkovoimalan tuottamaa energiaa voidaan käyttää jäähdytykseen.
– Aurinkovoimala vaikuttaa kiinteistön arvoon.
– Selvitä, tarvitaanko rakennus-/toimenpidelupa?
– Ollaanko vesikattoa huoltamassa/vaihtamassa lähitulevaisuudessa?
– Eri kattomateriaaleille asentaminen maksaa erilailla.
– Invertterit uusitaan 10-15 vuoden välein.

Päävalikko