Biokaasun tankkausasema Nurmijärvelle?

                                                                                                              Havainnekuva: Wega Group Oy

Nurmijärven Sähkö ja Nurmijärven kunta alkoivat keväällä selvittää edellytyksiä perustaa biokaasun tankkausasema Nurmijärvelle. Tavoitteena olisi saavuttaa liikenteessä yli 2000 tonnin vuosittaiset hiilidioksidipäästövähennykset tarjoamalla bio- ja maakaasua korvaamaan öljypohjaisia liikennepolttoaineita. Järjestelmään kerättäisiin biokaasua alueen maatiloilta. Selvitysprojekti sai keväällä Kuntien ilmastohankkeet -avustushaussa 21 000 € avustuksen ympäristöministeriöltä.

Heti hankkeen aluksi käynnistettiin kysyntäkartoitus, jossa selvitetään vastaako alueen kysyntä mahdollisen investoinnin liiketaloudellisiin vaatimuksiin.

Investoinnin edellytysten tarkastelun lisäksi selvitetään, millaisia vähennyksiä CO2-päästöihin olisi Nurmijärvellä saavutettavissa ja kuinka paljon ajoneuvoja voitaisiin muuntaa kaasukäyttöisiksi seuraavan viiden vuoden aikana. Kohteena oli myös kohderyhmien halu käyttää biokaasua ja maakaasua.

Päästöjen vähentämisen lisäksi projekti pyrkii lisäämään kohderyhmien tietoisuutta saavutettavista eduista ja päästövähennyksistä. Hankkeen kohderyhmiä ovat kuljetusyhtiöt, raskas liikenne, jakeluliikenne, julkinen liikenne sekä henkilöautoliikenne. Liikennöitsijöiden ja kuntalaisten siirtymistä puhtaampiin polttoaineisiin pyritään nopeuttamaan tiedottamalla ja markkinoimalla.

Tulosten perusteella suunnitellaan tarpeita vastaava kaasutankkausasema ja määritetään asemalle sijainti. Nurmijärven kunnan asiantuntijat auttavat tankkausasemalle optimaalisen sijainnin löytämisessä.

Nurmijärven Sähkön tavoitteena on hankkia biokaasua lähialueen maatilojen jätteistä ja sivuvirroista. Biokaasu tuotettaisiin maatiloilla mädätysreaktoreissa ja kerättäisiin jakeluun.

Rahoitusta valtiolta

Nurmijärven Sähkö haluaa olla mallioppilas, kun selvitetään mahdollisuuksia pienentää päästöjä. Nurmijärvi on keskeisen sijaintinsa ja elinkeinoelämän rakenteensa ansiosta erinomaisessa asemassa vaikuttamaan liikenteen energiamurrokseen.

Kyse on tässä vaiheessa siitä, paljonko saamme biokaasua markkinoille, paljonko asiakkaat ovat valmiita ostamaan ja saadaanko aseman kustannukset, noin 1–1,5 M€, poistettua kannattavasti.

Asema vaatisi kaksi tankkauspistoolia rekoille ja yhden henkilöautoille. Tontin pitäisi olla hyvällä paikalla ja vähintään 4000 m2 kokoinen, sekä läpiajettava. Jos sijainti olisi hyvä ja hinta edullinen, yritykset ja yksityisetkin katsoisivat sen kannattavaksi ja menestykselle olisi mahdollisuuksia.

Valtio on valmis sijoittamaan projektiin selvitystyön vaatimien 30 000 € lisäksi 17 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Energiavirasto on myöntänyt enintään 161 500 € tuen investoinnille.

Kaasuautot liikenteessä

Nurmijärvellä on Traficomin ylläpitämän ensirekisteröintitilaston mukaan vuoden 2014 jälkeen rekisteröity yli 40 kaasuhenkilöautoa. Uusimaan maakunnassa on vuoden 2001 jälkeen rekisteröity 3 500 kaasuhenkilöautoa ja yli 400 linja-autoa, kevyttä kuorma-autoa ja pakettiautoa.

Merkittävän kasvupotentiaalin muodostavat nesteytettyä kaasua käyttävät raskaat ajoneuvot, joita on Suomessa vuosina 2017-2020 rekisteröity lähes 60 kappaletta.

Merkittäviä liikennöitsijöitä Nurmijärven alueella ovat mm. DB Schenker, SE Mäkinen Logistics Oy, Korsisaari Oy ja Kiitosimeon Oy. Kuljetuksia hyödyntäviä tuotantolaitoksia sekä varastoja alueella on muun muassa Altia Oyj:llä, Nordqvist Oy:llä ja Salhydro Oy:llä.

Suomessa siirrytään vähitellen pois öljypohjaisista liikennepolttoaineista. Henkilöliikenteessä tärkein energiamuoto tässä siirtymässä on sähkö, mutta raskaassa liikenteessä se ei välttämättä toimi. Rekoille ratkaisu voisi olla biokaasu.

Projektin alkuvaiheen selvitystyössä konsulttina toimii Wega Group Oy. Yhtiö tuottaa nesteytettyyn maakaasuun (LNG) ja biokaasuun liittyviä palveluja. Wegan osuus alkuvaiheessa sisältää projektin suunnittelun, turvallisuus- ja viranomaisvaatimukset sekä saavutettavien päästövähennyksien laskemisen. Lisäksi yhtiö kartoittaa kysyntäpotentiaalia olemalla yhteydessä liikennöitsijöihin.

Nurmijärven Sähkö koordinoi hanketta, arvioi kokonaisuuden kannattavuutta ja investoinnin edellytyksiä sekä tuo oman panoksensa tekniseen suunnitteluun.

Päävalikko