Biolämpö joustava

Biolämmön rinnalle olemme kehittäneet uuden tuotteen nimeltä Biolämpö joustava. Biolämpö joustava ottaa vuosittain huomioon tehontarpeen muutokset ja asettaa todellisen mitoitustehon perusmaksun perusteeksi. Sopimusta ei tarvitse erikseen uusia. Tuotteen avulla on mahdollista saavuttaa säästöä. Nurmijärven Sähkön kaukolämpöverkkojen lämpö tuotetaan pääosin biopolttoaineilla – bioaste vaihtelee 95–97 % välillä.

Kaukolämmön perusmaksun kertoimena käytetään sopimustehoa, jonka on yleensä määritellyt LVI-suunnittelija. Lämmön tarpeeseen on ajan myötä voinut tulla muutoksia. Kiinteistöissä on saatettu tehdä energiatehokkuustoimenpiteitä tai rakenteellisia parannuksia. Kiinteistön käyttötarkoitus on saattanut muuttua omistajan vaihdoksen tai saneerauksen yhteydessä.

Tehon tarve voidaan määrittää luotettavasti mittaamalla. Kaikki kaukolämmössä olevien kiinteistöjen mittarit ovat etäluennassa. Kiinteistöjen kaukolämmön energiankulutus ja tehontarve mitataan jokaiselta tunnilta. Tarkastaminen vaatii mittauksen tekemisen.

Lämmityskauden ajalta muodostetaan käyttöpaikan kuvaaja teholle ja lämpötilalle, josta voidaan selvittää kiinteistön huipputehon tarve. Tehoa ei ole siis määritelty laskemalla, vaan se perustuu mitattuun tietoon. Se määritetään aina mitoituslämpötilaan -26 °C asti.

Kannustaa energiansäästöön

Eron ollessa yli 20 % pienempi kuin nykyinen, tulee Biolämpö joustava asiakkaalle edullisemmaksi sopimusmuodoksi. Tehojen oikeat tasot ovat tärkeitä myös meille lämmön valmistajana, jotta pystymme varautumaan riittävän lämmön tuottamiseen kovillakin pakkasilla.

Biolämpö joustava kannustaa asiakkaita tekemään energiaa säästäviä toimenpiteitä. Tuotteen joustava perusmaksu alenee saavutettujen kulutuspienennysten myötä. Jos käyttöpaikan laskutusteho muuttuu, niin asiakkaalle lähetetään laskutustehon tarkastuksesta raportti. Raportti toimitetaan käyttöpaikan laskutusosoitteeseen tai asiakkaan erikseen ilmoittamalle henkilölle.

Laskutustehon muutoksesta ei jatkossa tarvitse tehdä uutta sopimusta, sillä muutokset tulevat automaattisesti tarkasteluun ja laskulle lämmityskaudeksi kerrallaan.

Biolämpö joustavan etuja

Biolämpö joustava -tuote säätyy ja varmistaa lämmön saannin, jos kiinteistössä hyödynnetään lämpöpumppuja ja/tai aurinkolämpöä lämmönlähteenä. Aina näillä ei saada asukkaiden tarvitsemaa lämpöenergiaa kaikissa olosuhteissa ja vika/häiriötilanteissa.

Varajärjestelmänä Biolämpö joustava korvaa sähkövastukset lämpöpumppulaitoksissa. Tällöin ei tarvita sähköliityntätehon nostoa, jos lämmitysvastusten tehontarve on suuri – sulakekoon suurentaminen nostaa aina sähköliittymän perusmaksuja.

Asiakkaan kannalta oikean lämmitystehontarpeen tieto on hyödyllinen myös, kun laitteita uusitaan – uusien laitteiden mitoitus saadaan vastaamaan todellista tarvetta. Tehojen oikeat tasot ovat tärkeitä myös meille lämmön valmistajana, jotta pystymme varautumaan riittävän lämmön tuottamiseen kovillakin pakkasilla.

Päävalikko