Emme ole hyötyneet korkeista sähkönhinnoista

Nurmijärven Sähkö ei ole hyötynyt sähkön korkeista hinnoista

Sähkön hinta on laskenut sitten viime syksyn, mutta tilanne ei ole vielä vakiintunut. Nurmijärven Sähkö ei ole hyötynyt korkeista hinnoista – hyötyä ovat saaneet yhtiöt, joilla on paljon omaa tuotantoa, jota eivät ole myyneet etukäteen halvalla eteenpäin. Vaikka Nurmijärven Sähkön koko konsernin liikevoitto kokonaisuutena on ollut kohtuullisen hyvä viime vuosina, niin siitä huolimatta sähkönmyynti on ollut tappiollista jo kaksi vuotta peräkkäin.

Nurmijärven Sähkö on joutunut ostamaan pörssistä sähköä kalliilla hinnalla. Hintaa on osittain ollut pakko siirtää myös asiakkaille. Asiakashinnat ovat väkisin nousseet, vaikka yhtiö on myynyt sähköä halvemmalla kuin on sitä ostanut. Tästä huolimatta hintataso on kyetty säilyttämään kilpailukykyisenä muihin myyjiin verrattuna.

– Kun joulukuussa sähkönhinnat pyörivät luokassa 40-50 snt/kWh, moni piti määräaikaista hintaamme 20 snt/kWh edullisena ja se olikin markkinoiden halvin. Tarjosimme sitä oman verkkoalueemme asiakkaille. Samanaikaisesti puhuttiin sähköpulasta, joka osaltaan lisäsi riskiä erittäin korkeista hinnoista talvikaudella.

– Ostamme sähköä asiakkaidemme ennakoitua kulutusta vastaan etukäteen ja suojaamme sillä omaa hankintahintaamme, mutta samalla toki sitoudumme ko. hankintahintaan. Täydellisen suojan rakentaminen on kuitenkin mahdotonta. Viime kesän aikana meidän suojaustemme arvo oli parhaimmillaan jopa kymmeniä miljoonia euroja, mutta siitä huolimatta teimme sähkönmyynnillä tappiota. Tämän kaiken hyödyn saivat asiakkaamme edullisena sähkön hintana. Ilman suojauksiamme olisimme tehneet viime vuonna todella merkittävän tappion. Ajatus siitä, että olisimme erityisesti hyötyneet korkeista hinnoista ei pidä paikkaansa, vaan itse asiassa ne olivat meille ongelma, koska hankintakustannuksemme nousivat myyntihintoja korkeammalle, Laine toteaa.

Nurmijärven Sähkön sähkönmyyntiliiketoiminta on ollut yhteensä 6,7 M€ tappiollista viimeisten kahden vuoden aikana. Lisäksi Fennovoimasta tuli alaskirjausta 7,5 M€ vuonna 2022, minkä johdosta koko konsernin tulos oli tappiollinen viime vuonna. Yhtiön kannattavuus on viime vuosien aikana ollut lämpö- ja sähköverkkoliiketoiminnan varassa.

Vaihtoturva tai sopimussakko

Määräaikaisten sopimusten osalta ostettavan sähkön määrä pyritään arvioimaan ennakkoon mahdollisimman tarkkaan ja suojaamaan ostettava sähkö etukäteen. Tämä johtaa siihen, että yhtiönä emme voi laskea hintoja kesken määräaikaisen sopimuskauden ilman, että se heikentäisi yhtiön tulosta. Toisaalta hintojen noustessa emme vastaavasti voi nostaa asiakashintoja kesken sopimuskauden, joten tästä syystä arvioitu myyntimäärä pyritään hinnan osalta suojaamaan niin hyvin kuin mahdollista. Asiakkaille olemme tarjonneet mahdollisuutta ostaa vaihtoturva 2-vuotiselle sopimukselle sopimuksen tekovaiheessa, jolloin asiakas voi kerran sopimuskauden aikana vaihtaa määräaikaisen 2-vuotisen sopimuksen toiseen 2-vuotiseen sopimukseen. Asiakas itse päättää, milloin hän haluaa käyttää vaihtoturvan tuomaa mahdollisuutta, vaihtaa edullisempaan uuteen 2-vuoden sopimukseen kesken sopimuskauden. Vaihtoturvan hinta riippuu sähkön hinnasta eli korkean hinnan aikana myös vaihtoturvan ostaminen on kalliimpaa kuin halvan sähkön aikana.

Toinen vaihtoehto on maksaa sopimussakko, jonka suuruus oli viime vuoden lopulla tehtyjen sopimusten osalta 500–1250 euroa riippuen sähkön kulutuksesta. Sopimussakon suuruus riippuu myös sopimuksen hinnasta ja on suurempi silloin, kun sopimushinta on korkea, koska tällöin sopimuksen purkamisesta syntyvä kustannus yhtiölle on suurempi.

– Näkisin, että valtio voisi laajentaa sähkötukia koskemaan pitkäaikaisia sopimuksia. Yhtiömme olisi tasapuolisen kohtelun kannalta hankalaa alentaa joidenkin tiettyyn aikaan tehtyjen sopimusten hintaa, Laine toteaa.

– Osa asiakkaistamme on ottanut riskin spot-sähkön kanssa ja heidän pitäisi saada hyötyä omasta riskinotostaan. Jos haluaa hintavakautta, määräaikaisen sopimuksen ottamalla tietää mitä maksaa. Tällöin hinta ei myöskään laske kesken sopimuskauden, vaikka markkinahinta puolittuisi sopimuskauden aikana.

Viime vuoden keskihinta spot-sähkölle oli noin 20 snt/kWh. Siihen verrattuna Nurmijärven Sähkön määräaikainen kahden vuoden sopimus ei ole erityisen kallis, mutta jos verrataan parin vuoden takaiseen noin 5 snt/kWh tasoon, niin hinnanmuutos on valtava.

Sähkön pörssihinta on alkutalven aikana ja kevään aikana laskenut, kun kaasun hinta on pudonnut Euroopassa. Emme ole enää riippuvaisia Venäjän kaasusta.

– Emme voi silti olla varmoja, että emme palaisi uudestaan samaan tilanteeseen kuin viime syksynä ounasteltiin. Jos on kovat pakkaset, eikä tuule ja naapurimaillakin on haasteita, ei edes Olkiluoto 3 riitä. Spot-hinta voi silloin nousta uudelleen korkealle tasolle. Tässäkin vaihtoehdossa määräaikainen sopimus antaa asiakkaalle hyvän suojan mahdollisia talven hintapiikkejä vastaan. Mahdollisten hintapiikkien aikaan myös kulutus on yleensä kovimmillaan, jolloin spot-hintainen sopimus voi näissä tilanteissa tulla erityisen kalliiksi.

– Nurmijärven Sähköllä on viime aikoina tullut lisää tuulivoimaa erityisesti Puhurin uusista tuulivoimapuistoista. Niiden osuus oli viime vuonna vain noin 10–20 % myymästämme sähköstä. Tästä ollaan nousemassa uusien tuulivoimapuistojen avulla jopa 40–50 %:iin tämän ja ensi vuoden aikana. Oman lisääntyvän tuotannon kautta pystymme hallitsemaan paremmin sähkökaupan riskejä ja tarjoamaan asiakkaillemme entistäkin kilpailukykyisempää hintaa, Lauri Laine toteaa.

Päävalikko