Energia-avustusta asuinrakennusten saneeraukseen

ARA myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin v. 2020–2022. Avustusta voi saada enintään 4000 € tai 6000 € riippuen siitä, mille tasolle rakennuksen energiatehokkuus saadaan nousemaan.

Energia-avustusta voivat saada kerros- ja rivitaloyhtiöt sekä omakoti-, pari- ja ketjutalojen omistajat. Myös valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt voivat saada avustusta perusparannuskorkotukilainan yhteydessä. Rakennuksen pinta-alasta vähintään puolet on oltava ympärivuotisessa asuinkäytössä, mutta hakijan ei itse tarvitse asua rakennuksessa. Avustusta voi saada yhteen rakennukseen vain kerran.

Avustusta voivat hakea myös ns. ARA-yhteisöt, kunnat ja muut julkisyhteisöt sekä näiden omistamat yhtiöt ja ARAn yleishyödyllisiksi nimeämät yhteisöt.

Avustusta voi saada energiatehokkuuden parantamiseen, energiankäytön tehostamiseen ja sisäilmasto-olosuhteiden parantamiseen sekä järjestelmän säätöön, tasapainotukseen ja ohjaukseen, kuten myös järjestelmän oikean toiminnan varmistavaan toimenpiteeseen.

Henkilöasiakkaiden on hyvä selvittää ensin mahdollisuus kotitalousvähennykseen, sillä molempia ei voi saada samaan korjaukseen.

Taloyhtiöissä asiaa hoitaa asiamies, yleensä isännöitsijä. Hankkeeseen ryhtymisestä tulee tehdä virallinen päätös ennen avustuksen hakemista.

Tavoitteena on vauhdittaa asuinrakennusten korjaamista energiatehokkaiksi ja kannustaa lisäämään rakennuskohtaisen uusiutuvan energian tuotantoa sekä pienentää asumisen ilmastopäästöjä ja säästää energiaa. Toiveena on myös saada mahdollisesti uusia innovaatioita, joilla rakennuksia voidaan korjata energiatehokkaiksi järkevillä kustannuksilla.

Määrärahoja on varattu 100 milj.€ kolmelle vuodelle. Avustuksia maksetaan vain vuoden 2023 loppuun.

Avustusta haetaan verkossa ARAn sivuilla tai paperihakemuksella. Verkkoasiointiin tarvitaan verkkopankkitunnukset. Hakulomakkeen ja tarkemmat ohjeet saa netistä: www.ara.fi/energia-avustus.
Avustuksen hakemiseen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä ARA:n palveluun: korjausavustus.ara@ara.fi tai puh. 029 525 0918.

Luopuminen öljystä

Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen (paritalo tai omakotitalo) omistajille on tarjolla valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja öljylämmitysjärjestelmän korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla.

Avustushaku on avautunut 1.9.2020, mutta avustusta voidaan myöntää takautuvasti kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen. Avustuksen myöntää koko maassa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Avustusta voi hakea niin kauan kuin määrärahaa riittää, kuitenkin enintään syksyyn 2022 asti.

Avustusta myönnetään öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen sekä öljylämmityksen korvaamiseen toisella lämmitysjärjestelmällä, pois lukien fossiilisia polttoaineita käyttävät lämmitysjärjestelmät.

Avustuksen määrä on aina joko 2500 euroa tai 4000 euroa. Avustusta myönnetään 4000 euroa, kun öljylämmityksestä siirrytään kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun, ja 2500 euroa, kun siirrytään muihin lämmitysjärjestelmiin.

LISÄTIETOA AVUSTUKSESTA:
Puh. 0295 020 900
ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi

Päävalikko