Energian hinnoissa ei nousupaineita tänä vuonna

Sähkön siirtohinnan tavoitteena on ollut jo vuosia olla hinnaltaan alle valtakunnan siirtohintojen keskiarvon. Kantaverkkoyhtiö Fingridin siirtohintojen nousu aiheuttaa meilläkin nostopaineita, mutta tänä vuonna niitä ei viedä asiakashintoihin. Sähkön myyntihinnassa ei ole valitsemamme hankinnan riskienhallintapolitiikan johdosta nousupaineita vuonna 2014. Kokonaisuutena asiakkaillemme tämä tarkoittaa vakaata sähkön hintatasoa ja maltillisia hinnanvaihteluja lähitulevaisuudessa.

Kaukolämmön hinnoitteluun ei myöskään ole tulossa muutoksia tänä vuonna. Tämä johtuu kotimaisten biopolttoaineiden käyttämisestä lämmöntuotannossa. Öljyä käytetään vain huippupakkasilla tukipolttoaineena, joten sen hinnan vaihtelut eivät tuo meille hinnan muutospaineita.

Päävalikko