Etusivu / Hinnastot / Liittymismaksut

Liittymismaksut

Jakeluverkkoon liittymisestä laskutetaan hinnaston mukainen liittymismaksu, jonka perusteena on pääsulakekoko ja suoraan mitattu etäisyys olemassa olevasta muuntamosta.

Liittymismaksuilla katetaan jakeluverkon rakentamiskustannukset liittymiskohtaan saakka. Kustannukset muodostuvat keski- ja pienjänniteverkon sekä muuntamon rakentamiskustannuksista. Liittymismaksuun sisältyy myös liittymän kytkentä jakeluverkkoon ja sähkön kulutusmittarin asennus. Liittymismaksuun ei sisälly liittämiskohdasta eteenpäin rakennettava liittymisjohto, jolla liittyjän sähköasennukset liitetään sähköverkkoon.

Aiemmin määriteltyjen liittymä- tai aluehintojen osalta menetellään sovittujen ehtojen mukaisesti. Liittymismaksut ovat arvonlisäverottomia ja palautus- ja siirtokelpoisia. Liittymismaksu palautetaan liittymän purkautuessa purkukustannuksilla vähennettynä.

Uusien pienjänniteliittymien liittymismaksun perusteena on pääsulakekoko ja suoraan mitattu etäisyys olemassa olevasta jakelumuuntamosta.

Liittymismaksut 1.9.2019 alkaen

Pääsulakekoko Vyöhyke 1 Vyöhyke 2
3 x 25 A 1 925 € 2 300 €
3 x 35 A 2 695 € 3 220 €
3 x 50 A 3 850 € 4 600 €
100 A asti 77 € / A 92 € / A
yli 100 A 74 € / A  89 € / A

Vyöhyke 1 on käytössä olemassa olevalla asemakaava-alueella.

Vyöhyke 2 on käytössä asemakaava-alueen ulkopuolella alle 3x80 A liittymillä, jotka sijaitsevat enintään 600 m etäisyydellä olemassa olevalta muuntamolta. Tätä suuremmilla liittymillä enimmäisetäisyys vyöhykkeellä 2 on 300 m.

Aluehinnoittelu

Aluehinnoittelua käytetään vyöhykkeiden 1 ja 2 ulkopuolella ja sillä tarkoitetaan tietyn ennalta rajatun, vyöhykehinnoittelun ulkopuolelle jäävän alueen liittymähinnan määrittämistä. Aluehinta muodostuu jakamalla alueen verkonrakentamiskustannukset alueen potentiaalisten liittyjien määrällä. Aluehinnoittelua sovellettaessa liittymän hinta on vähintään vyöhykkeen 2 mukainen liittymismaksu.

Liittymän koon suurentaminen ja 3-vaiheistaminen

Liittymän kokoa suurennettaessa liittyjältä peritään lisäliittymismaksu, joka on liittymän sulakekokoja vastaavien liittymismaksujen erotus. Vanhasta yksivaiheliittymästä hyvitetään puolet 3x25 A liittymän hinnasta. Liittymän pääsulakekoon tai liittymätehon pienentyessä liittymismaksua ei hyvitetä.

Tilapäisliittymät

Tilapäisliittymistä laskutetaan mittauksen kytkentämaksu ja verkoston rakentamis-, vahvistamis- ja purkukustannukset.

Sähkönkäyttöpaikkojen liittämiselle ja liittymismaksujen määräytymiselle löytyy lisätietoja alla olevista menetelmistä.

Menetelmät sähkönkäyttöpaikkojen liittämiselle