Konkreettinen ilmastotyö etenee kunnissa

Suomalaiset kunnat ja alueet ovat lähteneet aktiivisesti ilmastotyöhön. Ympäristöministeriö on myöntänyt avustusta 45 hankkeelle, joilla kunnat ja alueet vähentävät kasvihuonekaasupäästöjään. Ministeriö myönsi Nurmijärvelle ilmastotyöhön 21 000 euroa. Avustuksen turvin Nurmijärvellä selvitetään liikennesektorin päästöjen vähentämistä.

Nurmijärven kunta on Suomen vähäpäästöisimpien kuntien joukossa Sitran tutkimusten (2018) mukaan, kun tarkastellaan 50 suurinta kuntaa. Kuntien päästöistä 3/4 muodostuu lämmityksestä ja liikenteestä, joten Nurmijärven Sähkön tuottamalla biolämmöllä on merkittävä osuus hyvästä tuloksesta.

Koska liikenteessä on Nurmijärven sijainnista johtuen potentiaalia päästöjen vähentämisen suhteen, niin haimme tukea tutkimushankkeeseen, jossa hankkeen perusidea on vähentää Nurmijärven alueen liikennesektorin CO2-päästöjä mahdollistamalla kohderyhmien siirtyminen öljypohjaisista polttoaineista puhtaampiin kaasupolttoaineisiin: biokaasuun ja maakaasuun.

Selvityshanke käynnistyy Nurmijärven Sähkön ja Nurmijärven kunnan kanssa yhteistyössä 1.5.2021 ja valmistuu vielä tänä vuonna. Selvitystyön Nurmijärvellä toteuttaa konsulttiyhtiö Wega.

Ympäristöministeriön tiedote aiheesta:
https://ym.fi/-/konkreettinen-ilmastotyo-etenee-kunnissa

 

Päävalikko