Kuntamme turvasatama

Nurmijärven Sähkö on kuntamme turvasatama

Nurmijärven Sähkö on vakavarainen, kilpailukykyinen ja ympäristöystävällinen. Sähköyhtiömme tuo positiivista mainetta koko kunnalle, toteaa Nurmijärven kunnanhallituksen puheenjohtaja Virpi Räty, jonka kanssa tarkastelimme kunnan tilannetta ja asemaa.

Kuntalaisille on hyötyä kunnan omistamasta sähköyhtiöstä. Yhtiö on pystynyt pitämään sähkön siirtohinnat matalalla tasolla suhteessa moniin muihin sähköyhtiöihin sekä sähkön hinnan kilpailukykyisenä ja tasaisena, sanoo Räty. Rajamäen kyläpäivillä törmäsin palveluun, jota Nurmijärven Sähkö tarjoaa asiakkailleen. Sähkönmyyntiasiakkailla on mahdollisuus maksuttomaan kahden tunnin energianeuvontapalveluun. Sähköyhtiöltä on myös mahdollista lainata laitteita, joilla pystyy tarkastelemaan omaa energiankulutusta. Tämä on mielestäni ympäristöteko. Vaikka sähköyhtiö saakin tuloja sähkön toimittamisesta, on myös tärkeää antaa asiakkaille mahdollisuus säästää tiedon avulla sähköä. Samalla asiakas saa laskettua sähkölaskun loppusummaa.

Vuosittain kahden miljoonan osingot

Kunta on saanut vuosittain noin kaksi miljoonaa euroa osinkoa omistamaltaan sähköyhtiöltä. Tämä on merkittävä lisä budjettiimme, jota ilman joutuisimme ottamaan lisää lainaa, vähentämään investointeja tai nostamaan kunnallisveroprosenttiamme. Jos korottaisimme kunnallisveroprosenttia 0,25 prosenttiyksiköllä, tuottaisi se noin 2,2 miljoonaa eli melkein saman verran kuin sähköyhtiön osinko on kunnalle vuodessa, Räty toteaa.

Nurmijärven talouden vahvuuksia ovat hyvä veropohja ja se, että kuntalaisten määrä kasvaa tasapainoiseen tahtiin. Työttömyysaste on ollut vuosia Uudenmaan alhaisimpia. Meillä ei ole akuuttia hätää, mutta velkaantumisen pitää vähentyä tulevina vuosina. Uusien kuntalaisten lisäksi yritystonteille on ollut kysyntää. Nurmijärvi on elinvoimainen kunta pääkaupunkiseudulla, Räty jatkaa.

Nurmijärvellä on rakennettu paljon iloa tuottavia palveluita, kuten Monikko, Rajamäen uimahallin laajennus, Kirkonkylän liikuntapuisto ja harjoitusjäähalli. Ne ovat olleet kaikki onnistuneita sijoituksia kuntaisten hyvinvoinnin kannalta, mutta omalta osaltaan ovat lisänneet kuntakonsernin velkaantumista ja käyttökulujen kasvua.

Viime vuosi oli kunnan talouden kannalta yllätyksellisen heikko. Yllätyksellisyys johtui verottajan vääristä laskelmista sekä alhaisemmista verotuloista, mutta myös sosiaali- ja terveysmenot ylittyivät. Tämä vuosikaan ei näytä hyvältä tämän hetkisten verotuloennusteiden osalta. Haasteena kunnassamme on liian korkeaksi noussut velkataakka sekä poistojen määrä. Velkataakan nousu ei johdu syömävelasta, vaan olemme investoineet tulevaisuuteen. Investointeja joudutaan tekemään seuraavien vuosien aikana tiestöön sekä kunnallistekniikkaan uusille asuinalueille. Haasteena ovat myös sisäilmaongelmaiset rakennukset sekä rakennuskannan pitäminen asianmukaisella tasolla.

Hyvä ikärakenne

Huoltosuhde ei ole niin hälyttävä kun suuressa osassa Suomen kuntia, Nurmijärvellä on hyvä ikärakenne. Kunnan asukkaat ovat suhteellisen nuoria. Alkuvuodesta Nurmijärvellä syntyi 172 lasta, mikä on eniten KUUMA-kunnista. Silti ikääntymisen vaikutukset kunnan taloudelle näkyvät jo tälläkin hetkellä ja paine kasvaa tulevaisuudessa väestön ikääntymisen kiihtyessä. Liittyminen Keusoteen oli yksi osa valmistautumista huoltosuhteen heikentymiseen. Näin saimme isommat hartiat.

Räty toteaa Nurmijärven olevan muuttovoittoinen kunta. Kasvuvauhti on hyvä, vaikka kunnassa on Rajamäkeä lukuun ottamatta vähän tontteja tarjolla. Tonttien saatavuus vaikuttaa asukasluvun kasvuun, koska lasten syntyvyys on vähentynyt. Aikaisemmin muutettiin Nurmijärvelle kun lapset olivat pieniä tai syntymässä, mutta nyt muutetaan hieman vanhempien lasten kanssa.

Parannettavaa ja vahvuuksia

Palautteista päätellen kuntalaiset ovat olleet tyytymättömiä Klaukkalan siisteyteen ja viihtyvyyteen. Päättäjät ovat pyrkineet tekemään töitä asian parantamiseksi useamman vuoden ajan, siinä vain osittain onnistuen. Kuntamme strategiassa tämä on mainittu ja keskusteluja on käyty myös Elyn kanssa, Virpi Räty toteaa.

Jos joku puute pitäisi vielä mainita, niin ehkä se on joukkoliikenne. Kunnassamme on pyritty kehittämään joukkoliikennettä, mutta kolme taajamaa ja useat kylät vaikeuttavat kattavaa ja taloudellista joukkoliikennettä. Kunta on ollut valmis panostamaan yli kolme miljoonaa vuosittain joukkoliikenteen toimimiseen, mutta riittävien käyttäjämäärien saavuttaminen sekä oikeanlaisten linjojen ja aikataulujen löytäminen ottaa aikansa.

Esimerkki uusista avauksista on NUUKA-ohjelman nimellä kulkeva talousohjelma. Nurmijärvellä on lähdetty etupainotteisesti hallitsemaan velkaantumista eikä vasta kun ollaan kriisikunta. NUUKA-ohjelmassa katsotaan tulevaisuuteen. Uraauurtava työ on noteerattu myös naapurikunnissa, joissa on aloitettu samantapaisten talousohjelmien valmistelu.

Mielestäni Nurmijärven kunnan ehdottomia vahvuuksia ovat kunnan asukkaat. Tilastojen valossa nurmijärveläiset ovat suhteellisen nuoria, terveitä ja työssäkäyviä. Ihmiset ovat tyytyväisiä ja ylpeitäkin asuinalueesta. Tutkimuksen mukaan 85 % nurmijärveläisistä kokee olevansa onnellisia, että asuvat Nurmijärvellä. Omasta näkökulmasta täällä ihmiset tuntevat ja auttavat toinen toisiaan ja tekevät asioita yhdessä. Mielestäni ihmiset ovat täällä rennompia ja kiireettömämpiä kuin vaikka synnyinkaupungissani, Helsingissä. Me nurmijärveläiset asumme riittävän lähellä pääkaupunkiseutua, mutta samalla riittävän kaukana. Meillä on hyvä logistinen sijainti. Nurmijärveltä käydään töissä monella eri suunnalla tai voimme nauttia muun muassa laajasta kulttuuri- tai urheilutarjonnasta lähiympäristöissä. Sitten voimme palata takaisin tänne Nurmijärvelle ja nauttia muista asioista kuten luonnon monimuotoisuudesta, rauhallisemmasta elämäntyylistä sekä tasokkaista kunnan järjestämistä palveluista.

Päävalikko