Lämmön kysyntä Nurmijärvellä 5,7 % normaalivuotta pienempää vuonna 2015

Kaukolämmön kysynnän lasku johtui ennätyslämpimästä vuodesta. Asiakkaille lämmin vuosi tarkoitti selkeää säästöä. Keskimäärin kerrostaloasukas säästi vuoden aikana 92 euroa ja omakotiasukkaalle säästöä muodostui yli 170 euroa.

Biolämpö tukee lähialueen elinkeinoelämää

Nurmijärvellä kaukolämmön bioaste on alan huippuluokkaa ja panostuksemme uusiin energiatehokkaisiin lämpölaitoksiin sekä kotimaiseen ja uusiutuvaan energiaan on ollut menestys. 97 % bioaste tekee biolämmöstämme ympäristöystävällisen valinnan. Kun tähän liitetään se fakta, että biolämpö syntyy lähellä kotimaisin voimin, niin emme voisi kuvitella parempaa lämmitysvaihtoehtoa kuntalaisille.

Vertailun vuoksi koko Suomen puun ja muiden biopolttoaineiden osuus kaukolämmön tuotannossa nousi vuonna 2015 lähes 33 prosenttiin. Kivihiilen ja maakaasun käyttö väheni merkittävästi, kivihiilen 18 ja maakaasun 14 prosenttia.

VTT selvitti: Kaukolämmön kysyntä jatkaa kasvuaan

Vuosina 2010 – 2025 rakennettavien uusien rakennusten ostoenergian tarve (8 000 GWh) sijoittuu kuntiin, missä kaukolämmöllä on merkittävä markkinaosuus. Uudisrakennusten lämmön kysynnästä arvioidaan 50 – 75 prosenttia katettavan kaukolämmöllä. Nurmijärvellä jokaisessa päätaajamassa odotettavissa kasvua tänä vuonna. Uusia liittymiä tilattu jo useita tälle keväälle.

Päävalikko