Biolämpö on vihreä valinta

Paikallinen lämmöntuottaja Nurmijärvellä

Nurmijärven Sähkö Oy tuottaa lähes kaiken asiakkaiden lämmöntarpeen biolämmöllä. Tuotamme lämpöä keskitetysti paikallisissa biolämpökeskuksissa, jotka sijaitsevat Nurmijärven kirkonkylässä, Klaukkalassa ja Rajamäellä. Biolämpö on ekologinen ja luontoa säästävä lämmitysmuoto, joka on samalla myös edullinen ja varmatoiminen ratkaisu. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Lähienergiaa parhaimmillaan

Lähienergia tuotetaan uusiutuvista energialähteistä. Suomessa biolämpölaitokset tuottavat energiaa enimmäkseen puuperäisistä polttoaineista. Meillä biolämpö saadaan paikallisesta puuhakkeesta, jonka osuus lämmöntuotannon polttoaineena on yli 95 %. Sen etuja ovat pienemmät ympäristövaikutukset sekä uusiutuvuus, mikä tukee kestävän kehityksen periaatteita.

Miksi kannattaa valita biolämpö?

Biolämpö tuo mukanaan useita etuja. Se on kuluttajalle edullinen, turvallinen ja luotettava lämmitysmuoto. Kun kasvihuonepäästöt pienenevät, myös ilmastonmuutos hidastuu.  Samalla myös muut energiatuotannon haittavaikutukset, kuten raskasmetalli- ja rikkipäästöt vähenevät. Kun valitset kotimaisen lähienergian, edistät työllisyyttä ja energiatuotannon omavaraisuutta.

Suomessa energiateollisuudessa syntyy vuosittain tuhkaa noin 1,5 miljoonaa tonnia ja tästä iso osa päätyy kaatopaikoille hyödyntämättömänä. Me Nurmijärven Sähkössä olemme halunneet panostaa ekologisuuteen ja biolämpötuotannossamme syntyvä lehtotuhka kierrätetäänkin jatkojalostettuna metsälannoitteiksi ja maanrakennustuotteiksi. Näin tuhka menee hyötykäyttöön eikä kuormita ympäristöä.

Ympäristövastuullinen energiayhtiö

Kun etsit ratkaisua kiinteistön lämmitykseen, Nurmijärven Sähkö Oy palvelee. Olemme luotettava ja ympäristövastuullinen sähköyhtiö, jonka biolämpökeskuksissa tuotettu biolämpö kulkeutuu paikallisten yritysten ja asukkaiden tarpeisiin. Jos kiinteistösi sijaitsee Nurmijärvellä tai lähialueilla, ota yhteyttä ja kysy lisää!

Biolämpökeskukset paikkakunnittain

Kirkonkylä

Kirkonkylän biolämpökeskus otettiin käyttöön joulukuussa 2002. Laitoksen kattilana on 8 MW:n lämpötehoinen leijukerroskattila, joka käyttää polttoaineena metsätähdehaketta, purua ja kuorta. Savukaasuista otetaan lämpö talteen energiatehokkaasti lauhdutuslaitteistolla, jonka lämmöntalteenottoteho on 2 MW. Savukaasut puhdistetaan ennen lauhdutusta sähkösuodattimella.

Lämpökeskus tuottaa biopolttoaineilla 90 % kirkonkylän tarvitsemasta kaukolämpöenergiasta vuositasolla. Loput 10 % on vara- ja huippuenergiaa, joka tuotetaan kevyellä polttoöljyllä kesästä 2017 lähtien.

Klaukkala

Klaukkalan biolämpökeskus otettiin käyttöön syyskuussa 1998. Laitoksen kattilana on 4 MW:n lämpötehoinen arinakattila, joka käyttää polttoaineena palaturvetta, puunjalostusteollisuuden sivutuotteita ja metsätähdehaketta. Savukaasut puhdistetaan multisyklonierottimella, sekä pesu- ja lauhdutuslaitteistolla, joka on varustettu palamisilman kostutuksella. Lauhdutuslaitteiston lämmöntalteenottoteho on 0,5 MW. Lämpökeskuksella on lisäksi 300 kW:n biokaasukattila, johon biokaasu saadaan viereiseltä jätevedenpuhdistamolta.

Jouluna 2014 käyttöönotettu Klaukkalan biolämpölaitoksen laajennuksen 10 megawatin tehoinen kiinteänpolttoaineenlaitos käyttää polttoaineena puuhaketta ja purua. Laitoksen polttotekniikka perustuu kuplivaan leijukerrospetiin, jonka jälkeen syntyvät savukaasut puhdistetaan sähkösuodattimella. Lämpökeskuksen hyötysuhdetta parantaa savukaasujen lauhdutus ja lämmön talteenotto.

Biolämpökeskus tuottaa kotimaisilla polttoaineilla yli 98 % Klaukkalan tarvitsemasta kaukolämpöenergiasta vuositasolla. Loput vajaa 2 % on vara- ja huippuenergiaa, joka tuotetaan kevyellä polttoöljyllä.

Rajamäki

Rajamäen biolämpökeskus otettiin käyttöön helmikuussa 2007. Laitoksen kattilana on 11 MW:n lämpötehoinen leijukerroskattila, joka käyttää polttoaineena metsätähdehaketta, purua ja kuorta. Savukaasuista otetaan lämpö talteen energiatehokkaasti lauhdutuslaitteistolla, jonka lämmöntalteenottoteho on 2 MW. Savukaasut puhdistetaan ennen lauhdutusta sähkösuodattimella.

Lämpökeskus tuottaa biopolttoaineilla yli 95 % Rajamäen tarvitsemasta kaukolämpöenergiasta vuositasolla. Loput vajaat 5 % on vara- ja huippuenergiaa, joka tuotetaan kevyellä polttoöljyllä.

Päävalikko