Etusivu / Kaukolämpö / Biolämpökeskukset paikkakunnittain

BIOLÄMPÖKESKUKSET PAIKKAKUNNITTAIN

Kirkonkylä

Kirkonkylän biolämpökeskus otettiin käyttöön joulukuussa 2002. Laitoksen kattilana on 8 MW:n lämpötehoinen leijukerroskattila, joka käyttää polttoaineena metsätähdehaketta, purua ja kuorta. Savukaasuista otetaan lämpö talteen energiatehokkaasti lauhdutuslaitteistolla, jonka lämmöntalteenottoteho on 2 MW. Savukaasut puhdistetaan ennen lauhdutusta sähkösuodattimella.

Lämpökeskus tuottaa biopolttoaineilla 90 % kirkonkylän tarvitsemasta kaukolämpöenergiasta vuositasolla. Loput 10 % on vara- ja huippuenergiaa, joka tuotetaan kevyellä polttoöljyllä kesästä 2017 lähtien.

Klaukkala

Klaukkalan biolämpökeskus otettiin käyttöön syyskuussa 1998. Laitoksen kattilana on 4 MW:n lämpötehoinen arinakattila, joka käyttää polttoaineena palaturvetta, puunjalostusteollisuuden sivutuotteita ja metsätähdehaketta. Savukaasut puhdistetaan multisyklonierottimella, sekä pesu- ja lauhdutuslaitteistolla, joka on varustettu palamisilman kostutuksella. Lauhdutuslaitteiston lämmöntalteenottoteho on 0,5 MW. Lämpökeskuksella on lisäksi 300 kW:n biokaasukattila, johon biokaasu saadaan viereiseltä jätevedenpuhdistamolta.

Jouluna 2014 käyttöönotettu Klaukkalan biolämpölaitoksen laajennuksen 10 megawatin tehoinen kiinteänpolttoaineenlaitos käyttää polttoaineena puuhaketta ja purua. Laitoksen polttotekniikka perustuu kuplivaan leijukerrospetiin, jonka jälkeen syntyvät savukaasut puhdistetaan sähkösuodattimella. Lämpökeskuksen hyötysuhdetta parantaa savukaasujen lauhdutus ja lämmön talteenotto.

Biolämpökeskus tuottaa kotimaisilla polttoaineilla yli 98 % Klaukkalan tarvitsemasta kaukolämpöenergiasta vuositasolla. Loput vajaa 2 % on vara- ja huippuenergiaa, joka tuotetaan kevyellä polttoöljyllä.

Rajamäki

Rajamäen biolämpökeskus otettiin käyttöön helmikuussa 2007. Laitoksen kattilana on 11 MW:n lämpötehoinen leijukerroskattila, joka käyttää polttoaineena metsätähdehaketta, purua ja kuorta. Savukaasuista otetaan lämpö talteen energiatehokkaasti lauhdutuslaitteistolla, jonka lämmöntalteenottoteho on 2 MW. Savukaasut puhdistetaan ennen lauhdutusta sähkösuodattimella.

Lämpökeskus tuottaa biopolttoaineilla yli 95 % Rajamäen tarvitsemasta kaukolämpöenergiasta vuositasolla. Loput vajaat 5 % on vara- ja huippuenergiaa, joka tuotetaan kevyellä polttoöljyllä.

Päävalikko