Etusivu / Kaukolämpö / Kaukolämpökeskukset paikkakunnittain

KAUKOLÄMPÖKESKUKSET PAIKKAKUNNITTAIN

Kirkonkylä

Kirkonkylän kaukolämpökeskus otettiin käyttöön joulukuussa 2002. Laitoksen kattilana on 8 MW:n lämpötehoinen leijukerroskattila, joka käyttää polttoaineena metsätähdehaketta, purua ja kuorta. Savukaasuista otetaan lämpö talteen energiatehokkaasti lauhdutuslaitteistolla, jonka lämmöntalteenottoteho on 2 MW. Savukaasut puhdistetaan ennen lauhdutusta sähkösuodattimella.

Lämpökeskus tuottaa puupohjaisilla polttoaineilla 90 % kirkonkylän tarvitsemasta kaukolämpöenergiasta vuositasolla. Loput 10 % on vara- ja huippuenergiaa, joka on tuotettu kevyellä polttoöljyllä kesästä 2017 lähtien.

Klaukkala

Klaukkalan kaukolämpökeskus otettiin käyttöön syyskuussa 1998. Laitoksen kattilana on 4 MW:n lämpötehoinen arinakattila, joka käyttää polttoaineena palaturvetta, puunjalostusteollisuuden sivutuotteita ja metsätähdehaketta. Savukaasut puhdistetaan multisyklonierottimella, sekä pesu- ja lauhdutuslaitteistolla, joka on varustettu palamisilman kostutuksella. Lauhdutuslaitteiston lämmöntalteenottoteho on 0,5 MW. Lämpökeskuksella on lisäksi 300 kW:n kaasukattila, johon kaasu saadaan viereiseltä jätevedenpuhdistamolta.

Jouluna 2014 käyttöönotettu Klaukkalan kaukolämpölaitoksen laajennuksen 10 megawatin tehoinen kiinteänpolttoaineenlaitos käyttää polttoaineena puuhaketta ja purua. Laitoksen polttotekniikka perustuu kuplivaan leijukerrospetiin, jonka jälkeen syntyvät savukaasut puhdistetaan sähkösuodattimella. Lämpökeskuksen hyötysuhdetta parantaa savukaasujen lauhdutus ja lämmön talteenotto.

Kaukolämpökeskus tuottaa kotimaisilla polttoaineilla yli 98 % Klaukkalan tarvitsemasta kaukolämpöenergiasta vuositasolla. Loput vajaa 2 % on vara- ja huippuenergiaa, joka tuotetaan kevyellä polttoöljyllä.

Rajamäki

Rajamäen kaukolämpökeskus otettiin käyttöön helmikuussa 2007. Laitoksen kattilana on 11 MW:n lämpötehoinen leijukerroskattila, joka käyttää polttoaineena metsätähdehaketta, purua ja kuorta. Savukaasuista otetaan lämpö talteen energiatehokkaasti lauhdutuslaitteistolla, jonka lämmöntalteenottoteho on 2 MW. Savukaasut puhdistetaan ennen lauhdutusta sähkösuodattimella.

Lämpökeskus tuottaa puupohjaisilla polttoaineilla yli 95 % Rajamäen tarvitsemasta kaukolämpöenergiasta vuositasolla. Loput vajaat 5 % on vara- ja huippuenergiaa, joka tuotetaan kevyellä polttoöljyllä.

Päävalikko