LÄMMÖN PALVELUMAKSUHINNASTO 1.6.2018 ALKAEN

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

Mittauksen tarkistuttaminenerillisen sopimuksen mukaan
Tehonselvitys rekisteröivällä mittauksella200 €
Käynti asiakkaan luona työajan ulkopuolella
(vika asiakkaan laitteissa)
110 €
Etäissiirtolaitteiston asennus mittaroinnin yhteydessä180 €
Etäissiirtolaitteiston asennus erillisellä käynnillä300 €
Asennusten uusintatarkastus
(käyttöönotto- ja lopputarkastus)
100 €
Asiakkaan pyynnöstä tehtävä ylimääräinen selvitystyö50 €/h
Energiatoimituksen keskeytys/rajoitus100 €
Energiatoimituksen uudelleenaloitus työaikana100 €
Energiatoimituksen uudelleenaloitus työajan ulkopuolella300 €
Kirjallinen maksukehotus5 €/kpl veroton

Riidanratkaisuelimet erimielisyystilanteissa, jos kuluttaja on tehnyt elinkeinonharjoittajalle virheilmoituksen, eivätkä osapuolet ole saaneet sovittua asiaa:

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Ensisijainen riidanratkaisuelin on kuluttajariitalautakunta. Kuluttajariitalautakunta voi jättää asian käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Päävalikko