Matalalämpöinen kaukolämpö tulee

Neljännen sukupolven kaukolämpö tulee osana energiamurrosta. Nurmijärven Sähkö toimittaa jo nyt mahdollisimman matalalämpöistä vettä asiakkailleen hyödyntäen tekoälyä.

Kaukolämpö on Suomen suosituin lämmitysmuoto. Alan tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius 2030-luvulla. Energiaa täytyy pystyä tuottamaan tehokkaammin ja poltettavista energiamuodoista on siirryttävä kohti uusiutuvia energianlähteitä. Aiempi mitoituslämpötila kaukolämpövedelle on ollut 115 astetta. Pyrittäessä kohti hiilineutraaliutta alan kattojärjestö Energiateollisuus ry päätti alentaa kaukolämmön mitoituslämpötiloja 115 asteesta 90 asteeseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vettä voidaan ajaa alle 70-asteisena kesällä. Teknologian kehittyminen ja rakennusten energiatehokkuuden paraneminen mahdollistavat osaltaan matalampiin verkostolämpötiloihin siirtymisen.

Neljäs sukupolvi

Ensimmäisen sukupolven kaukolämpö mullisti kaupunkien lämmittämisen, toisen sukupolven aikana lämmönsiirtoaine vaihtui höyrystä veteen. Kolmannen sukupolven aikana kaukolämpöjärjestelmien rakentaminen siirtyi tehdasvalmistukseen. Neljäs sukupolvi on osa energiamurrosta ja tuo matalammat verkostolämpötilat. Matala lämpötila pienentää verkostohäviöitä sekä mahdollistaa hukkalämpöjen ja uusiutuvien energialähteiden käyttämisen. Neljännen sukupolven kaukolämpö voi olla osa suurempaa energiaverkkojen kokonaisuutta, kuten sähkö- tai kaasuverkkoa. Alentamalla lämpötiloja sähkön ja lämmön yhteistuotannon sekä teollisten lämpöpumppujen ja savukaasupesureiden hyötysuhde paranee. Tavoitteena on alentaa verkostolämpötiloja niin, että menolämpötilan keskilämpötilaa saataisiin laskettua lähemmäs 65 astetta ja paluulämpötilaa jopa noin 25 asteeseen. Sekä meno- että tulolämpötilojen laskemisella on suuri merkitys koko kaukolämpöjärjestelmän energiatehokkuuteen ja samalla myös kustannuksiin ja päästöihin.

Nykyaikaisen teknologian ansiosta verkostolämpötilojen alentamista voidaan toteuttaa asteittain ilman suuria lisäinvestointeja. Nykyiset kolmannen sukupolven kaukolämpöverkot ikään kuin päivitetään vastaamaan neljännen sukupolven vaatimuksia, toteaa Nurmijärven Sähkön kaukolämpöjohtaja Alpo Sund. Mitä enemmän lämpötiloja lasketaan, sitä vähemmän syntyy verkostohäviöitä kaukolämpöverkossa ja yhtiö, sekä asiakas säästää. Ennen kaikkea matalammat lämpötilat mahdollistavat uusien energialähteiden tehokkaamman hyödyntämisen. Hukkalämpöä voidaan saada käyttöön teollisuudesta, kaupan alalta ja asuinkiinteistöistä sekä jätevedestä. On mahdollista hyödyntää geotermistä energiaa, aurinkoenergiaa ja savukaasupesurien energiaa. Lisäksi voidaan alkaa käyttää lämpövarastoja ja kaukolämpöakkuja tehokkaammin.

Panostukset vihreämpään kaukolämpöön ovat samalla panostus Suomen energiaomavaraisuuteen. Mitä enemmän pystymme tuottamaan energiaa kotimaisilla ja uusiutuvilla energiamuodoilla, sitä vähemmän olemme riippuvaisia ulkomaisista tuontipolttoaineista, kuten kivihiilestä ja öljystä. Neljännen sukupolven kaukolämpöjärjestelmässä asiakkaan rooli voi olla muutakin kuin pelkkä lämmön loppukuluttaja. Esimerkiksi teollisuuslaitokset tai lähikaupat voivat toimia kaukolämmön pientuottajina myymällä hukkalämpöään kaukolämpöverkkoon.

Tekoäly avustaa Nurmijärvellä

Nurmijärven Sähkö pyrkii jo nyt ajamaan mahdollisimman matalaa menoveden lämpöä asiakkaille. Meillä on ollut käytössä kirkonkylässä kaukolämpöjärjestelmää säätävä tekoäly jo reilun vuoden ajan. Saimme järjestelmän kehitykseen Business Finlandilta tukea ja hyvien kokemuksiemme ansiosta olemme laajentaneet järjestelmän myös Klaukkalan ja Rajamäen kaukolämpöön. Matalin ajettava vesi on kesällä 75 astetta, kun se normaalisti on 80 astetta. Korkeimpia lämpötiloja käytetään talvipakkasilla, vähän yli sata astetta, riippuen verkosta, toteaa Alpo Sund. – Ajamme tarkalleen juuri sen lämpöistä vettä kuin asiakas tarvitsee. Toiveena on, että asiakkaat siirtyisivät matalan lämpötilan siirtimiin, jolloin voisimme alentaa menoveden lämpötila entisestään.

Uusien matalalämpölaitteiden hankintaan saa ARAlta avustusta

Avustusta kaukolämpölaitteistojen uusimiseen enintään 90-asteiseen kaukolämpöveteen sopivaksi voi hakea Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAsta. Tavoitteena on saada nopeutettua laitekannan modernisointia, mikä puolestaan mahdollistaa nopeamman siirtymän matalalämpöiseen kaukolämpöjärjestelmään. Avustusta voi saada kaikkiin asuinrakennuksiin. Kiinteistön on sijaittava alueella, jossa laitteiston uusiminen edistää kaukolämpöverkon lämpötilan laskemista. Avustusta voi saada kustannuksiin, jotka syntyvät kaukolämpölaitteistojen poistamisesta ja korvaamisesta laitteistoilla, joiden kaukolämmön tuloveden lämpötila on enintään 90 celsiusastetta. Myös samassa yhteydessä lämmitysjärjestelmän tasapainotuksesta ja säädöstä syntyvät kustannukset ovat avustuskelpoisia.

Avustuksen määrä

• Pientaloihin 2 000 euroa lämmönvaihdinlaitteistoa kohden sekä 500 euroa tasapainotettua ja säädettyä järjestelmää kohden.
• Rivitaloyhtiölle 3000 euroa lämmönvaihdinlaitteistoa kohden ja 1 000 euroa tasapainotettua ja säädettyä järjestelmää kohden.
• Asuinkerrostaloyhtiölle 4 000 euroa lämmönvaihdinlaitteistoa kohden ja 2 000 euroa tasapainotettua ja säädettyä järjestelmää kohden.

Päävalikko