Me kaikki omistamme energiayhtiön

Valtiovarainministeriöstä katsottuna Nurmijärvi on kuntien parhaimmistoa – monipuolinen ikärakenne ja korkea työllisyysaste. Keskipitkän ja pitkän ajan ennusteet ovat hyviä, toteaa valtiovarainministeri Matti Vanhanen, jonka uusi talo on nousemassa Lepsämään. Kunnan tilannetta tukee myös oma sähköyhtiö, jonka merkitystä kunnanvaltuutettu Vanhanen pitää merkittävänä.

Oman sähköyhtiön merkitys on suuri. Kuntalaisten pitää ajatella, että me kaikki omistamme sähköyhtiön. Se toimii kaikkien puolesta ammattimaisena sähkön tukkuostajana markkinoilla ja kykenee hyödyntämään sopimuksillaan markkinoilta saatavaa sähköä, Vanhanen toteaa. Nurmijärven Sähkö on myös tärkeä verkon ylläpitäjä. Oma yhtiö turvaa sähkön saannin sekä kehittää ja ylläpitää verkkoa.

Vanhanen korostaa sitä, että oma sähköyhtiö on osingonmaksaja kunnalle. Jos yhtiö ei olisi kunnan omistama, kuntalaisilta sähkön siirron myynnin yhteydessä kerätty voitto menisi jonnekin muualle. Nyt se tulee kuntaan. Olin itse vaikuttamassa siihen 1980-90 -lukujen vaihteet, jolloin kunnat möivät sähköyhtiöitään, että meillä tehtiin linjaratkaisu, että emme myy yhtiötä. Nurmijärven Sähkö ei ole sijoituskohde, vaan tapa huolehtia turvallisesta ja toimintavarmasta sähkönhuollosta.

Koronasta hyötyä Nurmijärvelle

Kunnan haaste on se, kuinka pitää kasvu siedettävän kokoisena, jotta tulorahoitus riittää investointeihin. Korjausvelkaa on, kuten muissakin kunnissa, mutta Nurmijärvellä on edellytykset olla pitkällä tähtäimellä hyvin kestävä, Vanhanen toteaa.

Valtion puolelta merkittäviä kuntaan vaikuttavia muutoksia ei ole tulossa, poislukien koronan vaikutus valtionapujärjestelmässä. Koronan yli meneviä muutoksia ei ole tehty.Taistelu koronaa vastaan velvoittaa pitämään sosiaalista etäisyyttä, mutta sen myötä osa ihmisistä on oppinut arvostamaan sopivaa etäisyyttä toisiin ihmisiin ja mahdollisuutta välttää väkijoukkoja. Korona on vitsaus, mutta aiheuttaa käyttäytymisessä myös myönteistä.

Alustavat tiedot näyttävät siltä, että kiinnostus väljään asumiseen on lisääntynyt. Yrittäjäjärjestöissä uskotaan, että yrityksissä tullaan siirtymään suuremmassa määrin etätyöhön myös koronan jälkeen. Tämä elävöittää paikkakuntaa, sillä ihmiset tarvitsevat enemmän paikallisia palveluita. Etätyö myös pienentää liikenneruuhkia, Vanhanen toteaa.

Maakuntauudistus on tulossa

Maakuntauudistus on varsin pitkällä, juuri nyt se on lausunnoilla. Lakiesitys on olemassa ja lausunnot osoittavat, mitä pitää korjata. Uudenmaan maakunnan alueelle tulee syntymään viisi sotealuetta, joista yksi Keski-Uudellemaalle. Tämä uusmaalainen erityisyys on ehto sille, että uudistus voidaan kokonaisuudessaan toteuttaa, Vanhanen toteaa. Uudenmaan maakuntaliitolla on tämän muutoksen jälkeenkin merkittävä rooli aluesuunnittelussa ja maakunnan kehittämisessä.

Sote-uudistus vähentää byrokratiaa, kun sadoista sote-tuottajista päästään pariinkymmeneen. Byrokratiaa vähentää myös se, että perusterveydenhoito ja erikoissairaanhoito siirtyvät samaan organisaatioon. Uudistus on myös oikeudenmukaisuuden kannalta hyvä. Nurmijärvellä siirrettiin oma terveydenhoito jo muutama vuosi sitten Keusoteen. Eli täällä on ollut jo muutaman vuoden tulevan maakunnan alueella kuntayhtymä, jossa on välillistä demokratiaa, jossa kunnat toimivat päättäjinä kuntayhtymän sisällä. Uudistuksessa kunnan rooli putoaa pois sote-asioissa, kun sote-maakuntaan valitaan erikseen edustajat. Kunnalla säilyy velvollisuus terveyttä edistävään toimintaan, kuten liikunnan edellytysten parantamiseen.

Työvoiman tarjontaa pitää lisätä

Mutta miten valtiovarainministeri parantaisi työllisyyttä? Osa kauhistelee, voidaanko työllisyysastetta nostaa, kun se nyt on 72 % ja sen pitäisi olla paljon korkeampi. Ennen koronaa työllisyysaste oli Nurmijärvellä kuitenkin 78 %. Pohjanmaalla on kuntia, joissa se on 80 %. Muissa Pohjoismaissa ollaan yli 80 %:ssa. On siis täysin mahdollista nostaa työllisyysastetta, Matti Vanhanen toteaa. Keskellä korona-kesää oli 47 000 avointa työpaikkaa, aivan kuten vuoden 2007 suhdannehuipussa. Nykyään työpaikkojen ja työntekijöiden on entistä vaikeampi kohdata. Ratkaisu tähän on se, että työvoiman tarjontaa pitäisi lisätä. Nuorten pitäisi valmistua aikaisemmin opinnoistaan eikä ihmisten pitäisi siirtyä varhaiseläkejärjestelmien kautta pois työmarkkinoilta. Kun on paljon avoimia työpaikkoja, pitää lisätä työvoiman tarjontaa.

Yritykset päättävät investoinneillaan, paljonko työpaikkoja on tarjolla. Jos ei ole luottamusta työvoiman saantiin ja riittävyyteen, ei investointeja tehdä. Niin sanotusta eläkeputkesta pitäisi luopua. Kun yrityksille tulee irtisanomistarpeita, ikääntyviä irtisanotaan helpommin, kun on järjestelmän tuki. Ruotsissa 60-vuotiaiden työllisyysaste on 15 prosenttiyksikköä korkeampi kuin Suomessa. Parempi olisi ryhtyä toimiin, joilla ikääntyvien toimintakyky säilyy ja työnantajilla olisi houkutus pitää kokemusta työpaikoilla, Vanhanen toteaa.

Korona-tukien hyöty Nurmijärvellä

EU:n korona-tukien vaikutus Nurmijärveen riippuu siitä, millaisia hankkeita täällä on. Tukea annetaan digitalisaatiota kehittäviin hankkeisiin, ilmastohankkeisiin, terveydenhuoltoon ja työllisyyshankkeisiin. Suomen painopisteistä päätetään syksyn aikana. Valmisteilla on järjestelmiä, joilla öljylämmitteiset omakoti- ja rivitalot voisivat saada korona-elvytyksestä tukijärjestelmän, joka kannustaisi siirtymään maalämpöön.

Syksyllä selviää, toteutuuko öljylämmityksestä pois siirtyminen. Tullaan myös selvittämään biokaasun
laaja käyttöönottaminen. Osa tukirahoista on ilmasto-kytkennäisiä, mutta jokainen maa tekee omat suunnitelmansa, miten rahaa käyttää. Saksa esimerkiksi käyttää 7 miljardia euroa vetytalouden kehittämiseen. Esimerkiksi teräksen tuotannossa vetyä voisi käyttää siirtymisessä pois kivihiilen käytöstä. Vetytalous on osa tulevaisuutta, Vanhanen toteaa.

Matti Vanhanen on edelleen Nurmijärven kunnanvaltuustossa, vaikka eduskuntatyö menee edelle, eikä hän siksi ole esimerkiksi lautakunnissa. Osallistun valtuuston kokouksiin, jos päätyö ei sitä estä. Valtuuston kautta pysyy hyvä tuntuma siihen, mitä lainsäädännön soveltaminen tarkoittaa paikallisissa palveluissa.

Päävalikko