Mikä on huoltovarmuusmaksu?

Laskutusmuutoksen myötä laskuilla esitettävän informaation tarkkuus on lisääntynyt. Jatkossa sähköveron yhteydessä kannettava lakisääteinen huoltovarmuusmaksu esitetään laskulla omana rivinään. Aiemmin huoltovarmuusmaksu on esitetty osana sähköveroa. Sähkövero muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta.

Huoltovarmuusmaksulla katetaan yhteiskunnan varautumisesta ja häiriötilanteiden hallintaan liittyvistä kustannuksista valtiolle syntyviä menoja. Huoltovarmuusmaksua kannetaan erilaisten energiaverojen yhteydessä. Esimerkiksi nestemäisten polttoaineiden, sähkön sekä lämmitykseen käytettävien kivihiilen ja maakaasun hintojen yhteydessä peritään huoltovarmuusmaksua. Maksun suuruus on noin puoli prosenttia vähittäishinnasta, esim. sähkön osalta maksu on nyt verottomana 0,01300 snt/kWh ja verollisena 0,01612 snt/kWh (alv 24%).

Suomessa kertyy vuosittain huoltovarmuusmaksua huoltovarmuusrahastoon noin 40 miljoonaa euroa.

 

Päävalikko