Nurmijärvellä laadukasta sähkönjakelua

Energiateollisuus ry:n julkaiseman tuoreen keskeytystilaston mukaan vuonna 2013 oli sähkönjakelu Suomessa keskeytyneenä noin neljä tuntia sähkönkäyttäjää kohti. Nurmijärven alueella sähköverkkoa ylläpitävä Nurmijärven Sähköverkko Oy suoriutui sähköjen palauttamisessa asiakkaille huomattavasti nopeammin valtakunnalliseen keskiarvoon verrattuna. Nurmijärven Sähköverkko Oy:n asiakkaan kokeman odottamattoman jakelukeskeytyksen kesto oli noin 38 minuuttia.

Mikäli keskiarvoon lasketaan suunnitellut keskeytykset, yksittäisen asiakkaan sähkönjakelu oli keskeytyneenä noin 55 minuuttia.

Päävalikko