Etusivu / Nurmijärven Sähkö

Yritysesittely

Nurmijärven Sähkö-konserni Nurmijärven kunnan omistama energiapalveluyritys, joka tarjoaa asiakkailleen sähköön ja kaukolämpöön liittyviä palveluja.

Sähköasiakkaita konsernilla on noin 27 800 kpl ja lämpöasiakkaita noin 530 kpl.

Nurmijärven Sähkö konsernin muodostavat emoyhtiö Nurmijärven Sähkö Oy ja sen sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö Nurmijärven Sähköverkko Oy.

Nurmijärven Sähkön toiminta-ajatuksena on tuottaa asiakkailleen energiaa ja palveluja ympäristövastuullisesti ja kustannustehokkaasti. Yhtiön visiossa pidetään tärkeänä sähköisten palvelujen hyödyntämistä, energiatehokkuutta sekä omassa toiminnassa että palveluissa asiakkaille. Visiona on myös lisätä energiaomavaraisuutta painottaen uusiutuvia energialähteitä ja ydinvoimaa.

Nurmijärven Sähkö Oy

Nurmijärven Sähkö Oy vastaa sähkön hankinnasta, myynnistä ja laskutuksesta. Lisäksi yhtiö vastaa asiakaspalvelusta ja markkinoinnista koko konsernin osalta.

Lisäksi yhtiö tarjoaa asiakkailleen joko lähi- tai kaukolämpöä sekä rakennuttaa ja ylläpitää kaukolämpöverkkoa ja tuotantolaitoksia. Yhtiö vastaa myös konsernin yhteisistä toiminnoista, kuten henkilöstö-, talous- ja tietohallinnosta sekä viestintäpalveluista.

Nurmijärven Sähköverkko Oy

Nurmijärven Sähköverkko Oy:n tehtävänä on siirtää hyvälaatuista sähköä asiakkaille edullisesti kaikissa tilanteissa omalla verkkovastuualueellaan. Sähkönsiirron lisäksi palveluihin kuuluvat sähköliittymät, mittauspalvelut ja sähkötaseiden hallinta. Nurmijärven Sähköverkko Oy huolehtii myös alueensa sähköverkon suunnittelusta ja rakennuttamisesta ympäristöasiat huomioon ottaen. Olennaisena osana toiminnassa on myös käytön ja kunnossapidon suunnittelu sekä näiden palvelujen hankkiminen.

Organisaatio

 

paikallinen JA PALVELEVA, vastuullinen SEKÄ UUDISTUMISKYKYINEN

Nurmijärven Sähkö haluaa tarjota asiakkailleen hyvää palvelua, oikeita ihmisiä, vuorovaikutusta ja tunnetta siitä, että yhtiö välittää asiakkaistaan. Yhtiö palvelee asiakkaitaan sekä puhelimitse että paikan päällä toimistolla ja yhä lisääntyvässä määrin myös sähköpostin ja kotisivujen kautta. Tärkeänä arvona yhtiössä on pidetty sitä, että asiakas on yhteydessä palvelutilanteessa ihmisen eikä automaatin kanssa.

Viimeisimmässä energiayhtiön asiakkaille Energiateollisuus ry:n toteuttamassa asiakastyytyväisyystutkimuksessa asiakkaiden tyytyväisyys meihin oli pysynyt erinomaisella tasolla viimeisen viiden vuoden aikana. Olimme tyytyväisyysindeksissä oman verrokkiryhmämme 2. asiakkaiden silmissä. NPS:n ja yhtiön maineen osalta puolestaan 1. sijalla segmentissämme.

- asiakastyytyväisyysindeksi 4,51 (viiden asiakastyytyväisyysväittämän keskiarvo asteikolla 1-5, jossa 5 = erinomainen)
- Net Promoter Score 58 (asteikko -100 - +100), koko tutkimuksen paras yhtiö
- vastaajien antama keskimääräinen arvosana yhtiön maineelle 8,7 (asteikko 0-10).
*101 vastaajaa, puhelinhaastattelu elokuussa 2021, Innolink.

Sähkönjakelun häiriöttömyys saa edelleen kiitosta ja tiedottaminen häiriötilanteissa on verrokkiyhtiöihin verrattuna saanut asiakkailtamme paremman arvosanan. Sähkön laatu sekä häiriötilanteista tiedottaminen (tarkemmin tekstiviestitiedottaminen) nousevat myös tutkimuksessa yhtiön vahvuusalueeksi. Yhtiö pyrkii edistämään sähkön toimitusvarmuutta ja estämään häiriöt ennakkoon mm. sähköverkkojen säännöllisellä huoltamisella ja huolellisilla puiden ja oksien raivauksilla. Jatkuva valvonta mahdollistaa myös pitkäjänteisemmän toiminnan asiakkaiden hyväksi. Kun ongelmaiset puut huomataan ajoissa, niin ne voidaan korjata pois ennen kuin ne muuttuvat kaatuneiksi puiksi linjoilla. Yhtiön henkilöstön paikallistuntemus ja tietotaito ovat arvokkaita tekijöitä nopeiden vianpaikannusten ja korjausten mahdollistamiseksi.

Asiakastutkimusten mukaan myös yhtiön asiakkaat kokevat paikallisuuden erittäin tärkeäksi kriteeriksi sähköyhtiötä valitessaan. Yhtiö osallistuu paikallisiin tapahtumiin kunnan eri taajamissa, käyttää paikallisia palveluja ja tukee paikallista toimintaa. Lisäksi Nurmijärven Sähkö on Nurmijärven kunnan omistama yhtiö ja näin ollen päätäntävalta on paikallisella tasolla ja verotulot jäävät Nurmijärvelle. Yhtiö maksaa myös omistajalleen osinkoa vuosittain.

Yhtiö on säännöllisesti mukana erilaisissa tempauksissa ja tapahtumissa jakamassa energiatietoutta ja tapaamassa asiakaskuntaansa. Mahdollisuuksien mukaan yhtiö käyttää hankinnoissaan paikallisia yrityksiä ja suosii oman alueen tuotteita. Yhteistyötä on myös paikallisten yritysjärjestöjen kanssa. Paikallisen toiminnan tukemista tehdään esimerkiksi koululaisten parissa. Lisäksi yhtiö on lahjoittanut energiansäästöön liittyvää oppimateriaalia ala-asteen oppilaille sekä opettajille.

Nurmijärven Sähkö ottaa kestävän kehityksen huomioon energiantuotannossaan, jakelussaan ja palveluissaan. Yhtiö on panostanut etenkin puupohjaisen energian käytön lisäämiseen kaukolämmön tuotannossaan. Yhtiön toimialueella on kolme kaukolämpöverkkoa, joissa tuotetaan kaukolämpöä pellettilämpökeskuksilla ja hakelämpökeskuksilla. Pellettilämpökeskusten tuottama lämpö tuotetaan puun sahausjätteestä valmistetuilla pelleteillä. Hakelämpökeskuksissa lämpö tuotetaan puupolttoaineilla, kuten sahanpurulla ja metsähakkeella. Lisäksi kaukolämpöä tuotetaan Klaukkalan jätevedenpuhdistamolta saatavalla kaasulla. Vara- ja huippulämpöä tuotetaan kevyellä polttoöljyllä. Poltosta aiheutuneet savukaasut puhdistetaan ja niistä otetaan lämpö talteen energiatehokkailla laitteistoilla. Nurmijärven Sähkö pyrkii varmistamaan puupohjaisten polttoaineiden käytön kestävyyden käyttämällä kotimaista massaa korkealla hyötysuhteella.

Kotimainen ydinvoima on hiilidioksidipäästötön ja ympäristöystävällinen sähköntuotannon muoto, joka samalla vakauttaa sähkön saantia vähentämällä tarvetta turvautua epävarmaan tuontisähköön.

Tuulivoiman lisärakentamisessa olemme mukana merkittävässä määrin omalla panoksellamme kokoomme suhteutettuna. Uusien tuulivoimapuisto-osuuksien myötä omavaraisuutemme sähkön hankinnassa tulee nousemaan vuosina 2023-2024 merkittävästi ollen noin 40-50 % myymästämme sähköstä asiakkaillemme. Asiakkaille tämä näkyy hintavakautena, koska markkinahäiriöiltä pystytään suojautumaan paremmin.

Yhtiö on sitoutunut valtakunnalliseen energiatehokkuussopimuskauteen vuosille 2017-2025, joka tähtää kohti energiaviisasta Suomea. Tavoitteena on saavuttaa säästöä energiankulutuksessa yhtiön omassa päivittäisessä toiminnassa sekä mahdollistaa asiakkaille energiatehokkaammat energiapalvelut. Asiakkaiden suuntaan toiminta näkyy mm. lisääntyneenä energiansäästöneuvontana ja energiatehokkuusviestintänä, uusien palvelujen kehittämisenä ja asiakkaiden kulutuksen raportointina energiansäästön näkökulmasta katsottuna.

Päävalikko