Yritysesittely

Nurmijärven Sähkö-konserni Nurmijärven kunnan omistama energiapalveluyritys, joka tarjoaa asiakkailleen sähköön ja kaukolämpöön liittyviä palveluja.

Sähköasiakkaita konsernilla on noin 24 830 kpl ja lämpöasiakkaita noin 480 kpl.

Nurmijärven Sähkö konsernin muodostavat emoyhtiö Nurmijärven Sähkö Oy ja sen sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö Nurmijärven Sähköverkko Oy.

Nurmijärven Sähkön toiminta-ajatuksena on tuottaa asiakkailleen energiaa ja palveluja ympäristövastuullisesti ja kustannustehokkaasti. Yhtiön visiossa pidetään tärkeänä sähköisten palvelujen hyödyntämistä, energiatehokkuutta sekä omassa toiminnassa että palveluissa asiakkaille. Visiona on myös lisätä energiaomavaraisuutta painottaen uusiutuvia energialähteitä ja ydinvoimaa

Nurmijärven Sähkö Oy

Nurmijärven Sähkö Oy vastaa sähkön hankinnasta, myynnistä ja laskutuksesta. Lisäksi yhtiö vastaa asiakaspalvelusta ja markkinoinnista koko konsernin osalta.

Lisäksi yhtiö tarjoaa asiakkailleen joko lähi- tai kaukolämpöä sekä rakennuttaa ja ylläpitää kaukolämpöverkkoa ja tuotantolaitoksia. Yhtiö vastaa myös konsernin yhteisistä toiminnoista, kuten henkilöstö-, talous- ja tietohallinnosta sekä viestintäpalveluista.

Nurmijärven Sähköverkko Oy

Nurmijärven Sähköverkko Oy:n tehtävänä on siirtää hyvälaatuista sähköä asiakkaille edullisesti kaikissa tilanteissa omalla verkkovastuualueellaan. Sähkönsiirron lisäksi palveluihin kuuluvat sähköliittymät, mittauspalvelut ja sähkötaseiden hallinta. Nurmijärven Sähköverkko Oy huolehtii myös alueensa sähköverkon suunnittelusta ja rakennuttamisesta ympäristöasiat huomioon ottaen. Olennaisena osana toiminnassa on myös käytön ja kunnossapidon suunnittelu sekä näiden palvelujen hankkiminen.

Organisaatio

Palveleva, paikallinen, ympäristövastuullinen

Palveleva

Nurmijärven Sähkö haluaa tarjota asiakkailleen hyvää palvelua, oikeita ihmisiä, vuorovaikutusta ja tunnetta siitä, että yhtiö välittää asiakkaistaan. Yhtiö palvelee asiakkaitaan sekä puhelimitse että paikan päällä toimistolla ja yhä lisääntyvässä määrin myös sähköpostin ja kotisivujen kautta. Tärkeänä arvona yhtiössä on pidetty sitä, että asiakas on yhteydessä palvelutilanteessa ihmisen eikä automaatin kanssa.

Syksyllä 2017 toteutettiin 17 energiayhtiön asiakkaille yhteinen Energiateollisuus ry:n toteuttama asiakastyytyväisyystutkimus, josta Nurmijärven Sähkö sai koko toimialaan verrattuna hieman keskiarvoa paremman arvosanan. Olimme joukon 5. paras yhtiö tutkimuksen yleisarvosanan mukaan. Myös vuonna 2016 sijoituimme 5. parhaaksi - silloin mukana oli 12 yhtiötä. Asiakkaiden tyytyväisyys meihin on pysynyt erinomaisella tasolla viimeisen kuuden vuoden aikana. Vuonna 2015 olimme koko joukon paras muihin yhtiöihin verratessa, mikä kertoo siitä, että myös verrokkiyhtiöt ovat parantaneet toimintaansa heidän omien asiakkaiden silmissä.

Eniten tyytyväisyyden taso oli vuonna 2017 noussut sähkönjakelun häiriöttömyydessä sekä yhtiön läheisessä ja ympäristöystävällisessä imagossa. Imagoindeksissä tulos oli lähes samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Nurmijärven Sähkön imago on tällä mittarilla tarkasteltuna hieman parempi kuin taajamayhtiöillä keskimäärin. Myös tiedottaminen häiriötilanteissa on verrokkiyhtiöihin verrattuna saanut asiakkailtamme paremman arvosanan.

Yhtiö pyrkii edistämään sähkön toimitusvarmuutta ja estämään häiriöt ennakkoon mm. sähköverkkojen säännöllisellä huoltamisella ja huolellisilla puiden ja oksien raivauksilla. Jatkuva valvonta mahdollistaa myös pitkäjänteisemmän toiminnan asiakkaiden hyväksi. Kun ongelmaiset puut huomataan ajoissa, niin ne voidaan korjata pois ennen kuin ne muuttuvat kaatuneiksi puiksi linjoilla. Yhtiön henkilöstön paikallistuntemus ja tietotaito ovat arvokkaita tekijöitä nopeiden vianpaikannusten ja korjausten mahdollistamiseksi.

Paikallinen

Yksi Nurmijärven Sähkön arvoista on paikallisuus. Asiakastutkimusten mukaan myös yhtiön asiakkaat kokevat paikallisuuden erittäin tärkeäksi kriteeriksi sähköyhtiötä valitessaan. Yhtiö osallistuu paikallisiin tapahtumiin kunnan eri taajamissa, käyttää paikallisia palveluja ja tukee paikallista toimintaa. Lisäksi Nurmijärven Sähkö on Nurmijärven kunnan omistama yhtiö ja näin ollen päätäntävalta on paikallisella tasolla ja verotulot jäävät Nurmijärvelle. Yhtiö maksaa myös omistajalleen osinkoa vuosittain.

Vuosittain yhtiö järjestää asiakkailleen Energiapäivä–tapahtuman sekä on lisäksi mukana erilaisissa tempauksissa ja tapahtumissa jakamassa energiatietoutta ja tapaamassa asiakaskuntaansa. Mahdollisuuksien mukaan yhtiö käyttää hankinnoissaan paikallisia yrityksiä ja suosii oman alueen tuotteita. Yhteistyötä on myös paikallisten yritysjärjestöjen kanssa. Paikallisen toiminnan tukemista tehdään esimerkiksi koululaisten parissa. Nurmijärven Sähkö on mukana vuosittaisessa Energiaa Uudellamaalla –tapahtumassa, jossa yläasteikäiset nuoret vierailevat energiantuotantolaitoksissa tai energiayhtiöissä ja he pääsevät tätä kautta tutustumaan energia-alaan. Lisäksi yhtiö on lahjoittanut energiansäästöön liittyvää oppimateriaalia ala-asteen oppilaille sekä opettajille.

Ympäristövastuullinen

Nurmijärven Sähkö ottaa kestävän kehityksen huomioon energiantuotannossaan, jakelussaan ja palveluissaan. Yhtiö on panostanut etenkin bioenergian käytön lisäämiseen kaukolämmön tuotannossaan. Yhtiön toimialueella on kolme kaukolämpöverkkoa, joissa tuotetaan biolämpöä pellettilämpökeskuksilla ja hakelämpökeskuksilla. Pellettilämpökeskusten tuottama lämpö tuotetaan puun sahausjätteestä valmistetuilla pelleteillä. Hakelämpökeskuksissa lämpö tuotetaan puupolttoaineilla, kuten sahanpurulla ja metsähakkeella. Lisäksi biolämpöä tuotetaan Klaukkalan jätevedenpuhdistamolta saatavalla biokaasulla. Vara- ja huippulämpöä tuotetaan kevyellä polttoöljyllä. Poltosta aiheutuneet savukaasut puhdistetaan ja niistä otetaan lämpö talteen energiatehokkailla laitteistoilla. Nurmijärven Sähkö pyrkii varmistamaan biopolttoaineiden käytön kestävyyden käyttämällä kotimaista biomassaa korkealla hyötysuhteella.

Kotimainen ydinvoima on hiilidioksidipäästötön ja ympäristöystävällinen sähköntuotannon muoto, joka samalla vakauttaa sähkön saantia vähentämällä tarvetta turvautua epävarmaan tuontisähköön.

Fennovoiman ydinvoimahankkeessa mukana oleminen lisää toteutuessaan huomattavasti yhtiön omavaraisuusastetta sähköntuotannossa ja vähentää näin ollen riippuvuutta markkinahintaan ostettavasta sähköstä. Asiakkaille tämä näkyy kustannussäästönä ja hintavakautena. Markkinahäiriöiltä pystytään suojautumaan paremmin.

Yhtiö on sitoutunut valtakunnalliseen energiatehokkuussopimuskauteen vuosille 2017-2025, joka tähtää kohti energiaviisasta Suomea. Tavoitteena on saavuttaa säästöä energiankulutuksessa yhtiön omassa päivittäisessä toiminnassa sekä mahdollistaa asiakkaille energiatehokkaammat energiapalvelut. Asiakkaiden suuntaan toiminta näkyy mm. lisääntyneenä energiansäästöneuvontana ja energiatehokkuusviestintänä, uusien palvelujen kehittämisenä ja asiakkaiden kulutuksen raportointina energiansäästön näkökulmasta katsottuna.

Päävalikko