Nurmijärven sähkönjakelualueella sähkönjakelun toimitusvarmuus on Suomen kärkitasoa

Energiateollisuus ry:n julkaiseman tuoreen valtakunnallisen keskeytystilaston mukaan sähkönjakelu oli vuonna 2014 keskeytyneenä keskimäärin 2 tuntia sähkönkäyttäjää kohden.  Meillä Nurmijärvellä asiakkaan keskimääräinen vuotuinen vuosienergioilla painotettu jakeluverkon keskeytysaika (sisältää siis odottamattomat ja suunnitellut keskeytykset) oli vain 27 minuuttia.

Suoriuduimme sähköjen palauttamisessa varsin tehokkaasti valtakunnalliseen keskiarvoon verrattuna samalla kun toimitusvarmuutemme asiakkaillemme oli lähes 100 % (99,99 %). Säännöllisillä tarkastuksilla ja kunnossapitotöillä on merkittävä vaikutus sähkönjakelussa. Nykyisin suoritamme lisäksi vielä vähänkään isomman myrskyn jälkeen sähköverkon tarkastuslennot helikopterilla mahdollisten vikapaikkojen löytämiseksi.

Sijoitamme sähköverkon rakentamiseen sellaiseksi, että se kestää myrskyjen vaikutukset

Uusi sähkömarkkinalaki velvoittaa sähköverkkoyhtiöitä rakentamaan 100-prosenttisesti säävarman verkon vuoteen 2028 mennessä. Uudet vaatimukset on täytettävä portaittain siten, että vuoden 2019 lopussa on verkosta 50 % oltava uusien vaatimusten mukaista, vuoden 2023 lopussa 75 % ja vuonna 2028 täydet 100 %.

Uuden lain nojalla sähköverkot on suunniteltava ja rakennettava siten, että myrsky, lumikuorma tai muu verkon häiriö ei aiheuta asemakaava-alueella asiakkaalle yli kuuden tunnin katkoa eikä haja-asutusalueella yli 36 tunnin katkoa.

Painopiste aluksi isoissa taajamissa

Tänä vuonna jatkuvat maakaapelointityöt Klaukkalassa ja kirkonkylällä. Uutena alueena aloitetaan Rajamäki. Nurmijärven Sähköverkon alueella maakaapelia tullaan rakentamaan vuoteen 2028 mennessä noin 100 km. Klaukkalassa töitä tehdään Isosuonlaidassa, sitten alkavat Järvihaka ja Haikala. Jälkimmäisellä puoliskolla vuotta Lepsämä ja Lintumetsä. Rajamäellä kohteena ovat Kylänpäänkaaren alue, Urttilantien varsi, Suotie ja Isokalliontien loppuosa.

Kolmen vuoden päästä siirrymme rakentamaan maaseutuverkkoja, aluksi vikatiheydeltään suurimpia alueita. Kaiken tämän lisäksi kaikki uudet kohteet rakennetaan toki uusien vaatimusten mukaan.

Päävalikko