Nurmijärven Sähköverkko Oy varautuu mahdolliseen sähköpulaan

Nurmijärven Sähköverkko Oy on kesän aikana päivittänyt ohjeistusta tilanteeseen, jossa sähkönkulutus Suomessa uhkaa kasvaa suuremmaksi kuin käytettävissä oleva sähköntuotanto ja siirto ulkomailta.

Työ- ja elinkeinoministeriö on yhdessä kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n kanssa laatinut ohjeistuksen, jota kaikki Suomen jakeluverkkoyhtiöt noudattavat. Tilanne, jossa sähkön säännöstelyyn voidaan joutua, muodostuu silloin, kun sähkönkulutus ylittää sähköntuotannon. Tällaiseen tilanteeseen voidaan joutua äkillisesti jonkin kantaverkossa tai voimalaitoksessa syntyneen vian seurauksena, jolloin jakeluverkkoautomaatio ohjaa sähkönkulutusta pois.

Todennäköisempi tilanne syntyy silloin, kun tuotantoennusteet eivät kohtaa kulutusennusteiden kanssa. Tällöin aikajänne säännöstelyn alkamiseen on tunteja. Kyseisessä tilanteessa Työ- ja elinkeinoministeriö yhdessä Fingridin kanssa vastaavat valtakunnallisesti tiedottamisesta.

Tällöin on kyse sähköpulasta.

Sähköpula on jaettu kolmiportaiseksi. Ensimmäinen on ”Sähköpula mahdollinen”, jolloin Fingrid varautuu suojaamaan verkkoa omilla häiriöreserveillään. ”Sähköpulan riski suuri” syntyy kun Fingrid on joutunut ottamaan häiriöreserveitään käyttöön. ”Sähköpulan riski suuri” -tilanteessa jakeluverkkoyhtiöt saavat käskyn varautua ”Sähköpulaan”.

”Sähköpula”-tilanteessa Nurmijärven Sähköverkko Oy ohjaa kuormitusta pienemmäksi kantaverkkoyhtiö Fingridin ohjeen mukaisesti. Tällöin eri sähköasemilta avataan vuoron perään katkaisijoita yksi tai useampi, joiden perässä ei ole yhteiskunnan toimivuuden kannalta tärkeitä sähkökuormia. Eli jakeluverkossa tehdään hallittuja sähkökatkoja, joiden kestoaika on noin kaksi tuntia. Nurmijärven Sähköverkon verkkoalue on jaettu 57 osaan eli johtolähtöön, joista muodostetaan sähköpulatilanteen mukaisia katkoryhmiä.

Sähköpula tilanteissa kannattaa pysyä rauhallisina ja seurata viestimistä tulevaa ohjeistusta.

Linkki Fingridin tiedotteeseen löytyy täältä.

 

Päävalikko