Oma aurinkovoimala

NURMIJÄRVEN SÄHKÖVERKON sähköverkossa on aurinkovoimaloita 300 kpl ja määrä kasvaa tasaisesti.

Tuleeko myös sinun kiinteistösi katolle voimalaitos? Kun harkitset aurinkovoimalan perustamista kotitaloosi, ota aina ensin yhteyttä verkkoyhtiöösi. tekninenasiakaspalvelu@nurmijarvensahko.fi

Selvitä ensimmäiseksi jo ennen tarjouspyyntöjä, minkä sähkönmyyntiyhtiön kanssa olet tehnyt sähkösopimuksen ja kuinka pitkäaikainen sopimus on. Ota sitten yhteyttä kyseiseen sähkömyyntiyhtiöön ja selvitä, ostaako sähkömyyntiyhtiö tuotetun ylimääräisen sähkön. Jos ostaa, on sähkömyyntiyhtiön ja aurinkovoimalan omistajan välille tehtävä ostosopimus aurinkovoimalan ylituotannosta. asiakaspalvelu@nurmijarvensahko.fi

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaupunkikuvaan merkittävästi vaikuttavan aurinkovoimalan asentaminen vaatii toimenpideluvan. Lupaprosessi ei ole monimutkainen, mutta siinä edellytetään julkisivukuvaa ja naapurien kuulemista. Asuinkaupunkisi/kuntasi rakennusvalvonta auttaa lupa-asioissa.

Pientuotannonliittämislomake ajoissa

Tarjouspyynnön ja tilaussopimuksen laadinnan jälkeen asennuksen alkaessa on varmistettava valitulta urakoitsijalta, että yritys toimittaa pientuotannon liittämislomakkeen Nurmijärven Sähköverkolle hyvissä ajoin ennen voimala-asennuksen valmistumispäivää. Tämän ilmoituksen tiedoilla avataan asiakkaalle tuotannon verkkopalvelusopimus, sopimusvahvistus lähetetään automaattisesti liittymän omistajalle. Lomake linkistä:
https://www.nurmijarvensahko.fi/sahkonsiirto/lomakkeet/pientuotannon-yleistietolomake/

Ilmoita voimalan valmistuminen, käyttöönottoluvan antaa Nurmijärven Sähköverkko

Aurinkopaneeleiden käyttöönottoluvan antaa aina paikallinen verkkoyhtiö, ei urakoitsija. Urakoitsija ilmoittaa voimalan asennuksen valmistumisen. Jos aurinkovoimala on itsenäinen eli sitä ei liitetä Nurmijärven Sähköverkon verkkoon, se ei tarvitse erillisiä lupia.

Asennuksen ja käytön turvallisuus

Voimalan urakoinut asennusliike vastaa aina, että voimala on tehty oikein. Oman työnsä valvonnasta merkiksi he luovuttavat voimalan tilaajalle tarkastuspöytäkirjan mittauspöytäkirjoin varustettuna. Nämä dokumentit kannattaa tallentaa varmaan talteen.

Aurinkovoimalan asennusten määräysten mukaisuutta valvotaan todentamistarkastuksella. Nurmijärven Sähköverkko tulee verkonhaltijan valtuudella tarkastuttamaan satunnaisotannalla useita voimala-asennuksia vuoden 2021 aikana. Myös asiakas itse voi omalla kustannuksellaan tilata ulkopuolisen tarkastuksen www.tukes.fi, jos hän epäilee vikoja tai puutteita asennuksessa.

Lisätietoja: www.motiva.fi

Päävalikko