Osa kuluttajiksi rinnastettavista elinkeinonharjoittajista oikeutettuja sähköhyvitykseen

Energiaviraston uuden linjauksen mukaan osa yrityksistä on oikeutettuja Valtion väliaikaiseen sähköhyvitykseen. Lue Energiaviraston tiedote tästä.

Sähkön loppukäyttäjä, jonka sähkönmyyntisopimus on tehty y-tunnuksella, on oikeutettu sähköhyvitykseen, mikäli normaalien sähköhyvityksen myöntämisehtojen lisäksi seuraavat ehdot täyttyvät:

 • loppukäyttäjä on luonnollinen henkilö
 • sähkönmyyntisopimuksella hankittua sähköä käytetään pääasiassa eli yli puolet muuhun kuin elinkeinotoimintaan (tässä elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan sellaista liike- tai ammattitoimintaa, johon liittyy kirjanpitovelvollisuus, sekä ammattimaista maatilatalouden harjoittamista)
 • HUOM! loppukäyttäjä, joka on oikeushenkilö, ei ole oikeutettu sähköhyvitykseen, vaikka loppukäyttäjän sähkönkäytöstä osa olisi yksityiskäyttöä
 • HUOM! loppukäyttäjän, jonka sähkönkäytöstä osa käytetään elinkeinonharjoittamiseen ja osa yksityiseen käyttöön, maksettavan sähköhyvityksen perustana on ainoastaan se osa sähkölaskua, joka kohdistuu yksityiseen sähkönkäyttöön (tämän jaon on vastattava elinkeinonharjoittajan kirjanpidossaan käyttämää jakoa)

Miten y-tunnuksella toimivan tulee toimia saadakseen sähköhyvityksen?

 1.   lähetä kirjallinen (sähköposti/kirje) vaatimus sähkönmyyntiyhtiölle sähköhyvityksen saamiseksi
 2.   sähkönmyyntiyhtiö vastaa sinulle kirjallisesti kuukauden kuluessa
 3.   kun olet saanut vastauksen, niin täytä sähköinen hakemuslomake kirjautumalla Energiaviraston Sähköhyvitys kuluttajalle -järjestelmään täältä, huomioi alla olevat asiat:
  • vaatii vahvan tunnistautuminen
  • varaudu ilmoittamaan seuraavat henkilötiedot: henkilötunnus, yhteystiedot, pankkitilin numero (jolle sähköhyvitys maksetaan)
  • varaudu ilmoittamaan seuraavat käyttöpaikkatiedot: käyttöpaikka, onko kyseessä sähköhyvityksen erä 1 vai erä 2, mitä ajanjaksoja hakemus koskee
  • hakemukselle on liitettävä mukaan sähkönmyyntisopimuksen vahvistus sekä kopiot sähkölaskuista
 4.   Energiavirasto käsittelee hakemuksen ja tekee päätöksen sekä määrittelee hyvityksen suuruuden
 5.   päätös tehdään tapauskohtaisen harkinnan perusteella
 6.   Energiavirasto pyytää sähkönmyyntiyhtiötä tekemään asiakkaalle päätöksen mukaisen hyvityksen
 7.   sähköhyvitystä ei voida maksaa ennen Energiaviraston päätöstä
Päävalikko