Ostamme pientuotannon ylijäämän Nurmijärvellä

Verohallinnon juuri julkaistussa ohjeessa käsitellään kotitalouden harjoittaman pienimuotoisen sähköntuotannon verotusta. Pienimuotoisella sähköntuotannolla tarkoitetaan enintään 50 kVA:n nimellistehoisella sähköntuotantolaitteistolla (aurinkopaneelit tai tuulimyllyt) harjoitettua sähköntuotantoa ensisijaisesti kotitalouden omaan käyttöön.

Ostamme ylimääräisen sähkön markkinahintaan

Nurmijärven Sähkö ostaa asiakkaalla olevan pientuotantolaitteiston (yli asiakkaan oman sähkönkäyttötarpeen) tuottaman sähköenergian. Maksamme asiakkaan toimittamasta sähköstä Spot-hinnan [c/kWh]. Spot-hinta tarkoittaa pohjoismaisen sähköpörssin (Nord Pool Spot) ilmoittamaa tuntikohtaista Suomen hinta-alueen hintaa. Nurmijärven Sähkön asiakkaalle kuukausittain maksama tuotannon ostohinta muodostuu tunneittain toteutuneen pörssihinnan sekä jakeluverkkoon siirtyvän jakeluverkonhaltijan mittaaman sähköenergiamäärän perusteella. Perimme asiakkaalta 4 €/kk perusmaksun, joka kattaa mm. tasevastuun ja  -ilmoitukset asiakkaan puolesta sekä laskutuksen hallinnolliset kustannukset edellyttäen, että asiakkaan laitteisto on alle 1 MVA.

Käyttö omiin tarpeisiin aina verovapaata

Verottajan päivitetyn ohjeen mukaan kotitalouden itse tuottaman sähkön käytöstä kotitalouden omiin tarpeisiin ei muodostu veronalaista etua, vaan kotitalouden omasta sähköntuotannosta saama etu on verovapaata elantomenojen säästöä.

Ylijäämäsähkön myyntitulo on ansiotuloa

Kotitalouden tuottaman sähkön myynnistä saatua tuloa ei ole erikseen säädetty verovapaaksi, joten kyseessä on veronalainen tulo. Sähkön myynnistä saatu korvaus on veronalaista tuloa riippumatta siitä, maksetaanko korvaus verovelvolliselle rahana vai hyvitetäänkö sillä hänen sähkölaskuaan. Sähkön myynnistä saatu tulo ei ole varallisuuden kerryttämää tuloa, joten kyseessä on veronalainen ansiotulo.

Ei verotettavaa tuloa, kun verkosta ostetaan verovuonna enemmän kuin sinne myydään

Kotitalouden ensisijaisesti omaa käyttöä varten tapahtuvassa pienimuotoisessa sähköntuotannossa oman käytön ylittävän ylijäämäsähkön myynti on arvoltaan vähäistä ja sähköntuotantolaitteiston hankinnasta johtuvat kustannukset ovat suuret. Veronalaisesta sähkön myynnistä ei tämän vuoksi Verohallinnon käsityksen mukaan ainakaan tämän ohjeen antamisajankohdan tilanteessa jää verotettavaa tuloa silloin, kun verovuonna myydyn sähkön määrä on ostetun sähkön määrää pienempi.

Lisätietoja laitteiston liittämisestä sähköverkkoon tästä.

Päävalikko