Palveleva paikallinen energiayhtiö ylsi jälleen hyvään vuoteen

Vuosi 2015 oli keskilämpötilaltaan normaalivuotta huomattavasti lämpimämpi, mikä vaikutti osaltaan tukkusähkön matalaan hintaan ja asiakkaiden vähentyneeseen energian tarpeeseen.

Moni sähköä siirtävä verkkoyhtiö korotti viimeisen vuoden aikana sähkönsiirtohintoja, mutta Nurmijärven Sähköverkko Oy piti asiakashinnat ennallaan pienestä kustannuspaineesta huolimatta ja pystyi edelleenkin lunastamaan lupauksensa olla valtakunnan keskiarvoa edullisempi hinnoissaan. Julkisuudessa huomioarvoa saavuttaneeseen verkkoyhtiö Carunaan (ent. Fortum sähkönsiirto) verrattuna, siirtohintamme olivat vuonna 2015 noin 20 prosenttia edullisemmat Nurmijärvellä kuin esim. Järvenpään alueella.

Biolämmössä omilla laitoksilla kotimaisen uusiutuvan polttoaineen osuus nousi 97 prosenttiin. Ympäristövastuullinen lämmöntuottaminen mahdollisti myös edullisen ja vakaan lämmönhinnan asiakkaillemme.

Sähkön markkinahinta on nyt alhaisella tasolla eikä tämän hetken hintaennusteiden ja johdannaismarkkinatuotteiden hinnoittelun mukaan ole nousua näkyvissä moneen vuoteen.

Asiakkaamme arvostavat meitä ja sen vuoksi meillä on toimialan tyytyväisimmät asiakkaat

Tutkimusyhtiö IRO Research kysyi syksyllä energiatoimialan 15 yhtiön asiakkailta tyytyväisyyttä yhtiöiden toimintaan ja palveluihin. Nurmijärven Sähkön asiakkaat arvioivat oman yhtiönsä toimialan parhaaksi. Asiakkaiden tyytyväisyysindeksissä huomioitiin yhtiöiden asiakaspalvelu, tiedottaminen sekä laskutus ja hinnoittelu. Tutkimusta varten haastateltiin kunkin yhtiön 150 asiakasta. Toimintamme keskeisiksi vahvuusalueiksi asiakkaamme näkivät yhtiön hyvän imagon, luotettavan sähkölaskun sekä riittävän tiedotuksen.

Kunnan oma sähköyhtiö on olemassa tuottaakseen palveluja kuntalaisille eli asiakasomistajille. Tämä on yksi Nurmijärven Sähkön tärkeimmistä arvoista ja ohjaamassa toimintaamme.

Asetetut taloudelliset tavoitteet saavutettiin

Nurmijärven Sähkö -konsernin vuoden 2015 liikevaihto oli 29,4 milj. euroa (2014: 31,5 milj. euroa). Tilikauden liikevoitto oli 3,5 milj. euroa (4,6). Liikevoitto oli 12 % liikevaihdosta. Sijoitetun pääoman tuotto oli 8,3 %. Investointeihin konserni käytti 6,7 milj. euroa. Konsernin omavarasuusaste on 61,3 %.

Nurmijärven Sähkö Oy myi sähköenergiaa 217 GWh sähkön käytön ollessa Nurmijärven Sähköverkko Oy:n alueella 408 GWh. Kaukolämpöä myytiin 109 GWh.

Hallitus esittää, että omistajalle jaetaan osinkoa 1,68 milj. euroa.

Päävalikko