Etusivu / Palvelumme / Puunkaatoapu

Puunkaatoapu JA RAIVAUS

Puunkaatoapu

Tarjoamme asiakkaillemme puunkaatoapua sähkölinjojen läheisyydessä olevien puiden kaatamiseen. Puunkaatoavun suorittaa Exsane Oy ja heidät tavoittaa alla olevasta numerosta.

Avustus on asiakkaillemme ilmainen, mikäli kaadettava puu voi kaatuessaan vahingoittaa sähkölinjaa. Itse puun kaatamisesta veloitetaan erikseen.

Mikäli kaatamista varten sähkölinjoja on laskettava, Exsane Oy ottaa yhteyttä Nurmijärven Sähköverkkoon ja sopii jatkomenettelystä.

Exsane Oy suorittaa myös johtokatujen raivausta keski- ja pienjännitejohdoilla.

Puunkaadon palvelunumero ja sähköpostiosoite
050 386 2297
exsane@exsane.fi

Exsane Oy
020 7330 545
www.exsane.fi

sähkönjakeluverkon raivaus

Nurmijärven Sähköverkko Oy varmistaa häiriöttömän ja turvallisen sähkönjakelun raivaamalla johtoalueita säännöllisesti. Raivauksia tehdään vuonna 2019 Nummenpäässä, Perttulassa, Lepsämässä, Uotilassa, Kirkonkylällä, Siippoossa, Palojoella ja Klaukkalassa. Alla kartta alueesta.

Raivaus

Tarvittaessa suoritamme raivauksia koko jakelualueella.

20 kV:n johtoalueet raivataan 6-10 metrin leveyteen.

0,4 kV:n johtoalueet raivataan noin 1 metrin leveyteen.

Lisäksi tarvittaessa poistamme johtoalueen ulkopuolelta sellaisia pienilatvaisiksi ja riukumaisiksi kehittyneitä tai muita yksittäisiä puita, jotka saattavat esimerkiksi voimakkaalla tuulella tai raskaan lumikuorman vuoksi aiheuttaa vahinkoa johdolle.

Puustoa raivatessa huomioidaan ympäröivä luonto ja pyritään siihen, että pakolliset huoltotoimenpiteet rasittaisivat luontoa mahdollisimman vähän.

Toivomme maanomistajien suhtautuvan myönteisesti tähän sähköturvallisuusmääräysten vaatimaan toimenpiteeseen, jonka tarkoitus on taata turvallinen ja häiriötön sähkönjakelu.

Kaikki puut, oksat ja pensaat, jotka johtoalueelta poistetaan, jäävät maanomistajan omaisuudeksi ja maanomistajan paikalta poistettavaksi.

Erityisen arvokkaista puista tai muista raivaukseen liittyvistä asioista pyydämme ottamaan yhteyttä  EXSANE Oy 020 7330 545 tai Nurmijärven Sähköverkko Oy Pekka Koponen 050 386 2238.

Päävalikko