Etusivu / Palvelumme / Puunkaatoapu

Puunkaatoapu JA RAIVAUS

Puunkaatoapu

Tarjoamme asiakkaillemme puunkaatoapua sähkölinjojen läheisyydessä olevien puiden kaatamiseen. Puunkaatoavun suorittaa Exsane Oy ja heidät tavoittaa alla olevasta numerosta.

Avustus on asiakkaillemme ilmainen, mikäli kaadettava puu voi kaatuessaan vahingoittaa sähkölinjaa. Itse puun kaatamisesta veloitetaan erikseen.

Mikäli kaatamista varten sähkölinjoja on laskettava, Exsane Oy ottaa yhteyttä Nurmijärven Sähköverkkoon ja sopii jatkomenettelystä.

Exsane Oy suorittaa myös johtokatujen raivausta keski- ja pienjännitejohdoilla.

Puunkaadon palvelunumero ja sähköpostiosoite
050 386 2297
exsane@exsane.fi

Exsane Oy
020 7330 545
www.exsane.fi

sähkönjakeluverkon HELIKOPTERI- JA JOHTOALUEEN raivaus

Nurmijärven Sähköverkko raivaa helikopterilla 20kV:n johtoalueen reunapuita viikkojen 51 -22, 2024 välisenä aikana säävarauksella.

Johtoalueiden pohjan raivauksen tekee Metsäpalvelu Mäki Oy ja Exsane Oy. (Samat alueet, mutta eri aikaan helikopterityöryhmän kanssa.)

Johtoalueen leveys on 20 kV:n johdoilla 6-10 m rungosta runkoon ja 0,4 kV:n johdoilla noin 1-2 m.

Toimenpiteillä parannetaan sähkönjakelun toimitusvarmuutta.

Raivaustyö tehdään ilmajohtomääräysten mukaisesti puiden ja johtojen riittävän etäisyyden varmistamiseksi. Tavoitteena on sähkökatkojen ehkäiseminen. Metsäisillä alueilla vikoja tulee helposti, kun puut esimerkiksi tuulen vaikutuksesta tai lumen painosta taipuvat sähkölinjoille. Raivaustyö tehdään helikopterisahauksena, sillä maasta käsin työ olisi usein mahdotonta toteuttaa. Raivaamalla liian lähelle linjoja kurottavat oksat, voidaan sähkökatkoja ehkäistä jo ennakolta.

Sahauksesta syntyneet oksat, risut ja muut tähteet ovat kiinteistönomistajan omaisuutta. Piha-alueilla ja yleisillä paikoilla, kuten puistoissa, raivaustähteet kootaan siisteihin kasoihin. Muilla alueilla ne jäävät maastoon maanomistajan hyödynnettäväksi. Emme jätä raivattua kasvustoa teille, poluille, pelloille, ojiin tai niiden pientareille, aitojen päälle tai puihin roikkumaan.

Helikopterin lisäksi työkohteiden läheisyydessä ja mahdollisesti asukkaiden tonteilla liikkuu Voimatelin sähköasentajia. Heidän tehtävänään on varmistaa turvallisuus sekä tarvittaessa siistiä sahaustähteet asianmukaisesti. He osallistuvat tarvittaessa myös sähkölinjan korjaustoimenpiteisiin.

Turvallisuuden varmistamiseksi pyydämme pitämään työn aikana vähintään 90 metrin etäisyyden helikopteriin. Miehittämättömien ilma-alusten tai lennokkien käyttö työkohteen läheisyydessä on ehdottomasti kielletty.

Toiminnasta saattaa aiheutua lähialueelle lyhytaikaista meluhaittaa ja lyhytaikaisia sähkönjakelun keskeytyksiä. Pyydämme siirtämän kotieläimet sisätiloihin siksi ajaksi, kun helikopteri on sahaamassa lähistöllä.

Erityisen arvokkaista puista tai muista raivaukseen liittyvistä asioista pyydämme ottamaan yhteyttä   Nurmijärven Sähköverkko Oy Pekka Koponen 050 386 2238.

Raivausalueiden kartat alla.

Raivaukset kevät 2024 - 1

Heko 1 alue

Raivaukset kevät 2024 - 2

Raivaukset kevät 2024 - 3

Päävalikko