Etusivu / Sähkö- ja lämmityskatkot / Sähkökatkojen korvaaminen

Vakiokorvaus

Vakiokorvaus maksetaan asiakkaillemme automaattisesti yli 12 tuntia kestäneestä sähkökatkosta. Korvaus suoritetaan sähkökatkon jälkeen seuraavalla tai sitä seuraavalla sähkölaskulla.

Vakiokorvauksen suuruus riippuu sähkökatkon pituudesta. Katko katsotaan alkaneen siitä, kun viasta on saatu tieto verkkojärjestelmän kautta tai asiakkaan ilmoituksesta. Katko katsotaan päättyneeksi, kun vika on saatu korjattua.

Vakiokorvauksen suuruus

Katkon pituusKorvaus
 12-24 tuntia 10 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
 24-72 tuntia 25 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
 72-120 tuntia 50 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
 120-192 tuntia 100 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
 192-288 tuntia 150 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta
 yli 288 tuntia 200 % vuotuisesta verkkopalvelumaksusta

Kalenterivuoden kuluessa maksettavien vakiokorvausten määrä on enintään 200 prosenttia vuotuisesta verkkopalvelumaksusta, kuitenkin enintään 1 000 euroa. Vuotuinen verkkopalvelumaksun suuruus määräytyy 12 kk tapahtumahetkestä edeltävän ajanjakson hinnoittelun mukaan.

Vakiokorvausta ei makseta, mikäli sähkökatko johtuu kanta- tai alueverkon viasta.

Mahdolliset sähkökatkosta aiheutuneet laitevauriot ja katkon aikana pilaantuneet pakasteet korvataan kotivakuutuksesta tai yrityksen vastaavasta vakuutuksesta. Vakuutuskorvausta pitää hakea kirjallisesti vuoden kuluessa vahinkotapahtumasta ja vahingonkorvaukset käsitellään tapauskohtaisesti.

Päävalikko