Aurinkosähköpaneeleiden asennusta
Etusivu / Sähkö / Sähkön alkuperä

Nurmijärven Sähkön myymän sähkön polttoaineiden alkuperäjakauma vuonna 2022

Nurmijärven Sähkö hankki asiakkailleen myymästään fyysisestä sähköstä kaiken sähköpörssistä.

Kuitenkin taseeseemme tuli alkuperävarmennettua tuulisähköä Kopsa II:n ja Haminan tuulivoimapuistoista. Vuonna 2022 alkuvuodesta aloimme saamaan tuulisähköä myös Pyhäjoelta Parhan tuulipuistosta sekä Haapavedeltä Hankilasta. Lisäksi vuonna 2023 tuulivoimatuotantoa alkaa pyörimään Kannuksesssa (Kaukanen) ja Haapavedellä (Keso).  Kaikki tuotanto tulee Suomen Voiman osakkuuksien kautta. Nämä tuotannon luvut eivät sisälly fyysisen sähkön alla oleviin lukuihin sähkön alkuperästä.

Myymämme sähkön keskimääräinen alkuperä vuonna 2022 oli seuraava
Fossiiliset energialähteet: 70,12 %
Uusiutuvat energialähteet: 11,68 %
Ydinvoima: 18,20 %

Pörssisähkön alkuperä perustuu Energiaviraston laskemaan jäännösjakaumaan. Jäännösjakauma kertoo Suomessa kulutetun alkuperältään varmentamattoman sähkön tuotantojakauman, joka on ostettu suoraan fyysiseltä sähkömarkkinalta.

Hankkimamme sähkön tuotannon keskimääräiset hiilidioksidipäästöt olivat 471,27 g/kWh ja käytetyn ydinpolttoaineen määrä 0,60 mg/kWh.

Lisätietoja ydinvoimalla tuotetun sähkön polttoainekierrosta on saatavilla Säteilyturvakeskuksesta, internet-osoite: www.stuk.fi.

Mistä sähkön hinta muodostuu? Nurmijärven Sähkö valaisee asiaa

Sähkön hintaan vaikuttaa verkkopalvelumaksu, joka muodostuu sähkönsiirron perus- ja kulutusmaksusta sekä sähkö- ja arvonlisäverosta. Itse siirto jakautuu kantaverkko-, alueverkko- ja jakeluverkkosiirtoon, joista jakeluverkkosiirto muodostaa suuren osan verkkopalvelun hintaa. Verkkopalvelumaksulla katetaan sähköverkkotoimintaan liittyvät palvelut. Me Nurmijärven Sähköllä kerromme mielellämme tarkemmin hinnoitteluun liittyvistä asioista. Ota yhteyttä vaikka heti tai lukaise ensin seuraavasta hieman lisää.

Sähkön hinta koostuu monesta tekijästä

Sähköön hintaan vaikuttavia kustannuksia tulee muun muassa verkkoon sitoutuneesta pääomasta, verkon huolto- ja kunnossapitotöistä, verkon kehittämisestä ja uudistamisesta sekä kokonaan uuden verkon rakentamisesta. Palvelun hintaan sisältyy myös sähköverkon valvonta ja vikapuhelinpalvelu 24/7 sekä vikojen korjaus. Verkkopalvelumaksulla katetaan myös asiakkaiden puhelin- ja internetpalvelut sekä sähkönkulutuksen mittauspalvelut. Maksu sisältää myös valtakunnallisen kantaverkon rakentamisen ja ylläpidon kustannuksia.

Sähköenergian myyntihinta sisältää sähkön tukkumarkkinahinnan lisäksi myyntikustannukset. Sähkönmyyjä voi hankkia myymänsä sähkön muun muassa omilta voimalaitoksilta, pitkäaikaisten sopimusten pohjalta tai pohjoismaisesta sähköpörssistä. Sähkön myyntikustannuksilla tarkoitetaan normaaleja myynnin ja markkinoinnin kustannuksia, kuten laskutuksesta ja muusta asiakaspalvelusta sekä hallinnosta aiheutuvia kustannuksia.

Lähde: Energiateollisuus

Valitse sähkö, jonka hinta ei kuluta liikaa kukkaroa

Sähkön hinta vaihtelee sähkönkäytön mukaan. Se mikä on sopiva yhdelle, ei välttämättä toimi toisella. Tutustu erilaisiin sähkötuotevaihtoehtoihin ja tee samalla sähkösopimus näppärästi netissä. Avuliaat ammattilaisemme antavat mielellään lisäinfoa oikean sähkön valintaan.

Päävalikko