Etusivu / Sähkö / Sähkötuotteet ja hinnat / Pientuotannon osto

Ostamme ylimääräisen sähkön markkinahintaan

Aurinkoenergiasta saat merkittävän osan käyttämästäsi energiasta keväästä syksyyn ja hyvitämme käyttämättä jäämästä sähköstä markkinahinnan! Huom! Ostamme sähköä vain Nurmijärven Sähköverkko Oy:n verkkoalueella sijaitsevista kohteista.

Maksamme mikrotuottajalle (aurinkopaneelit tai pientuulivoimala) verkkoon siirretystä sähköstä pörssisähkön Suomen alueen tuntihinnan [snt/kWh] (alv 0 %) suuruisen korvauksen, josta vähennämme 0,6 snt/kWh käsittelymaksua jokaisen tunnin hinnasta. Käsittelymaksu kattaa hankinnan taseiden hallinnasta johtuvat ylimääräiset kustannukset.

Mikäli mikrotuottaja on arvonlisäverovelvollinen, ostohintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Verkkosopimuksen lisäksi ostosta pitää tehdä erillinen sopimus. Kysy lisää asiakaspalvelustamme asiakaspalvelu@nurmijarvensahko.fi

Verottajan tulkinta (Antopäivä: 17.9.2014 Voimassaolo: 17.9.2014–toistaiseksi)

Luonnollinen henkilö (verovelvollinen) voi hankkia käyttöönsä aurinkosähköjärjestelmän, tuulivoimalan tai muun vastaavan pienimuotoisen sähköenergiaa tuottavan laitteiston, jolla hän tuottaa sähköä omiin tarpeisiinsa. Tällaisesta tuotannosta ei muodostu veronalaista tuloa.

Kotitalous saattaa myös myydä osan tuottamastaan sähköstä sähköyhtiölle. Tällaisessa tilanteessa sähkön myynnistä saatu tulo on yleensä tuotantokustannuksiin suhteutettuna niin vähäistä, että siitä ei jää verotettavaa tuloa.

Tässä ohjeessa käsitellään luonnollisen henkilön harjoittaman pienimuotoisen sähköntuotannon verotusta henkilökohtaisen toiminnan tulolähteessä. Ohjeessa ei oteta kantaa sähkön tuotannon ja myynnin verotukseen elinkeinotoiminnassa tai maataloudessa.

Ohje kokonaisuudessaan:
Kotitalouden sähköntuotannon tuloverotus