Sopimusehdot

Kaikkiin sopimuksiin sovelletaan Energiateollisuus ry:n suosittelemia sopimusehtoja. Ehdot on tehty yhteistyössä eri viranomaisten ja asiakkaita edustavien järjestöjen kanssa.

Sähkönmyyntisopimukset

Sähkönmyyntiehdot SME2014.pdf voimassa 1.12.2014 alkaen

KaukolÄMPÖSOPIMUkset

Kaukolämmön sopimusehdot 2018.pdf voimassa 1.6.2018 alkaen

Verkkopalvelusopimukset

Verkkopalveluehdot VPE2014.pdf voimassa 1.12.2014-16.5.2019
Verkkopalveluehdot VPE2019.pdf voimassa 17.5.2019 alkaen

Liittymissopimukset

Liittymisehdot LE2014.pdf voimassa 1.12.2014-16.5.2019
Liittymisehdot LE2019.pdf voimassa 17.5.2019 alkaen

Sähköntuotannon liittymissopimukset

Tuotannon liittymisehdot TLE 2014.pdf voimassa 1.12.2014-16.5.2019 (sulautuu jatkossa osaksi VPE2019)

Sähköntuotannon verkkopalvelusopimukset

Tuotannon verkkopalveluehdot TVPE11.pdf voimassa 16.5.2019 asti (sulautuu jatkossa osaksi VPE2019)

Menetelmät sähkönkäyttöpaikkojen liittämisestä perittäviin maksuihin

Menetelmät sähkönkäyttöpaikkojen liittämiselle

Menetelmät tuotannon liittämisestä perittäviin maksuihin

Menetelmät tuotannon liittämiseen

Riidanratkaisuelimet erimielisyystilanteissa, jos kuluttaja on tehnyt elinkeinonharjoittajalle virheilmoituksen, eivätkä osapuolet ole saaneet sovittua asiaa:

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Ensisijainen riidanratkaisuelin on kuluttajariitalautakunta. Kuluttajariitalautakunta voi jättää asian käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Päävalikko