Etusivu / Sähkö / Sopimusehdot

Sopimusehdot

Kaikkiin sopimuksiin sovelletaan Energiateollisuus ry:n suosittelemia sopimusehtoja. Ehdot on tehty yhteistyössä eri viranomaisten ja asiakkaita edustavien järjestöjen kanssa.

Sähkönmyyntisopimukset

Sähkönmyyntiehdot SME2014.pdf voimassa 1.12.2014 alkaen

KaukolÄMPÖSOPIMUkset

Kaukolämmön sopimusehdot 2022.pdf voimassa 1.1.2022 alkaen

Verkkopalvelusopimukset

Verkkopalveluehdot VPE2019.pdf voimassa 17.5.2019 alkaen

Liittymissopimukset

Liittymisehdot LE2019.pdf voimassa 17.5.2019 alkaen

Menetelmät sähkönkäyttöpaikkojen liittämisestä perittäviin maksuihin

Liittymien hinnoittelumenetelmät alkaen 1.12.2020

Menetelmät tuotannon liittämisestä perittäviin maksuihin

Menetelmät tuotannon liittämiseen

Riidanratkaisuelimet erimielisyystilanteissa, jos kuluttaja on tehnyt elinkeinonharjoittajalle virheilmoituksen, eivätkä osapuolet ole saaneet sovittua asiaa:

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Ensisijainen riidanratkaisuelin on kuluttajariitalautakunta. Kuluttajariitalautakunta voi jättää asian käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Päävalikko