Sähkön hinta rajussa nousupaineessa

Sähkön hinta on ollut rajussa nousussa tukkumarkkinoilla. Kuiva loppukesä ja sähkömarkkinan integroituminen yhä vahvemmin kalliiseen Keski-Euroopan markkinaan kallistuneiden polttoaineiden lisäksi ovat nousun selittävät tekijät.

Koska Euroopan tuotantonäkymät teollisuudessa ovat olleet positiivisia, niin energialle on ollut kasvava tarve. Maakaasun voimakas hinnan nousu on johtanut tilanteeseen, jossa sähkön tuotanto kivihiilellä on kaasutuotantoa kannattavampaa. Kivihiilituotannosta syntyy taas enemmän päästöjä kuin maakaasutuotannosta, mikä on johtanut siihen, että toimijat ovat ostaneet ennakoitua suurempia määriä päästöoikeuksia. Päästöoikeudet ovat sen johdosta kallistuneet huippulukemiin.

Tulevasta talvesta on tulossa kallis sähkönhankinnassa, jos syyssateita ei tule ja jos tulee kylmä talvi. Suomen hinta-alueelle vaikutusta on myös Olkiluoto 3:n kaupallisen käyttöönoton viivästymisellä.

Päävalikko