Sähkön huoltovarmuus paranee Rajamäellä

Nurmijärven Sähköverkko Oy:lle rakentuu uusi 110 kV:n voimajohto Perttulasta Röykän kautta Rajamäelle. 13 km pitkä 110 kV:n voimajohto valmistuu alkukesästä 2023.

Tällä hetkellä Rajamäen sähköasemaa ei voida korvata keskijänniteverkon (20 kV) kautta ilman, että Rajamäellä sijaitsevan teollisuuden sähkönkäyttöä rajoitetaan. Nykyiselle Rajamäen sähköasemaa syöttävälle 110 kV:n voimajohdolle on kertynyt korjaus- ja huoltovelkaa niihin töihin, jotka vaativat johdon ottamista jännitteettömäksi. Nurmijärven Sähköverkon suurimmat teolliset asiakkaat sijaitsevat Rajamäellä, mutta muukin sähkönkäyttö on lisääntynyt Rajamäen sähköaseman syöttävällä alueella. Tätä uutta 110 kV:n voimajohtohanketta alettiin suunnitella vuonna 2016, kun haluttiin parantaa sähkön huoltovarmuutta Rajamäellä.

Rajamäellä kaksi päämuuntajaa

Rajamäen sähköasemalla on kaksi päämuuntajaa, joista toinen syöttää teollisuutta ja toinen Rajamäen taajamaa ympäristöineen. Tilanteessa, jossa Rajamäen sähköasema ei ole käytettävissä, on Rajamäen sähköaseman korvattavuus hankalaa muilla sähköasemilla. Uusi voimajohtoyhteys saa aikaan sen, että Rajamäen sähköasemalle voidaan siirtää sähköä kahden eri voimajohdon kautta kahdesta eri suunnasta. Tämä mahdollistaa nykyisen ja tulevan 110 kV:n voimajohdon paremman kunnossapidon ja huoltovarmuuden.

Nykyistä Rajamäen sähköasemaa syöttävää voimajohtoa ei saada kunnolla huollettua, kun emme saa helposti toteutettua sähkönjakelunkeskeytystä huollon ajaksi. Keskijänniteverkon kautta ei pystytä siirtämään kaikkea sähkötehoa, joka Rajamäen sähköaseman läpi menee, mutta uusi 110 kV voimajohto mahdollistaa Rajamäen sähköaseman syöttämistä kahdesta eri suunnasta, jolloin voimajohtojen huoltaminen tulee helpommin toteutettavaksi, toteaa projektipäällikkö Petri Pohjasniemi. – Tässä yhteydessä haluankin kiittää Rajamäen suurimpia teollisuuslaitoksia myötämielisestä suhtautumisesta työhön liittyviin nykyisen 110 kV:n voimajohdon sähkönjakelukeskeytyksiin.

Toteutus ilmajohtona

Uusi 110 kV voimajohto toteutetaan ilmajohtona. Pelto-osuudet tehdään vapaasti seisovilla ristikkopylväillä. Näin säästetään tilaa, jolloin pylväiden aiheuttama haitta pelloilla on mahdollisimman vähäinen. Muuten käytetään harustettua putkipylväsrakennetta. Voimajohdon rakentaminen toteutuu kahdessa eri vaiheessa, joista ensimmäinen piti sisällään 110 kV:n kenttien laajennukset Perttulan- ja Rajamäen sähköasemilla ja ne ovat valmistuneet vuoden 2022 aikana. Toinen vaihe eli itse 110 kV:n voimajohdon rakentaminen alkoi alkuvuodesta 2022 ja valmistuu alkukesästä 2023.

Röykkään sähköasema

Nyt rakenteilla olevan 110 kV:n voimajohdon suunnitteluvaiheessa Väylävirasto sai rahoituksen Hyvinkää – Hankoradan sähköistämiseen ja yksi sähkörataa syöttävistä Väyläviraston sähköasemista tulee Rajamäen sähköaseman viereen. Väyläviraston sähköasema tulee kytkeytymään tulevaisuudessa nyt rakennettavaan 110 kV:n voimajohtoon. Tulevaisuudessa on tarkoitus toteuttaa myös Röykän sähköasema, joka liittyy tähän rakenteilla olevaan 110 kV:n voimajohtoon.

Sähköä entistäkin luotettavammin

Hankkeen kokonaiskustannus on Nurmijärven Sähköverkon Oy:n mittakaavassa suuri, eli noin 3 Me. Investointi tuottaa kuitenkin sen, että asiakkaat saavat vielä luotettavammin sähköä tulevaisuudessa ja mahdolliset sähkönjakeluhäiriöiden kestoajat lyhenevät tulevan voimajohdon myötä. Voimajohdon toteutuksesta vastaa TLT Building Oy (nyk. Omexom) ja Perttulan- ja Rajamäen sähköasemien 110 kV:n laajennuksista vastasi Enerke Oy. Molempien urakoitsijoiden kanssa yhteistyö on sujunut hyvin ja hyvässä hengessä.

Päävalikko