Sähkön siirtohinnat nousevat 1.5.2020

Nurmijärven Sähköverkko Oy nostaa sähkön siirtohintojaan sähköverkkoinvestointiemme johdosta. Hinnanmuutoksen kokonaisvaikutus siirtomaksuihin on keskimäärin 3 % sisältäen sähkön siirron, siirron perusmaksun, sähköveron ja arvonlisäveron. Verottoman siirtohinnan nousu on keskimäärin 5 %. Hinnanmuutos kohdistuu perusmaksuihin.

Nurmijärven Sähköverkon siirtohinnat ovat korotuksen jälkeenkin yhtiön omistajan eli Nurmijärven kunnan linjauksen mukaisesti alle Suomen keskiarvon. Hinnankorotuksen syynä on investointiohjelmamme jatkuminen sähköverkon uudisrakentamisessa, uudistamisessa ja kehittämisessä. Näiden lisäksi on jo alkanut mittava voimajohtohanke, jolla varmistetaan Nurmijärven pohjoisosan sähkönjakelun varmuutta.

Esimerkkejä hinnanmuutosten keskimääräisestä vaikutuksesta kuukausitasolla:

Asumismuoto Vuosikulutus Hinta nousee (sis. alv 24 %)
Kerrostalohuoneisto 2000 kWh 0,50 €/kk
Omakoti- ja rivitalo, ei sähkölämmitystä 5000 kWh 1,00 €/kk
Omakotitalo, sähkölämmitys 18000 kWh 2,50 €/kk

Asiakaskohtainen hinnanmuutos vaihtelee sähköliittymän koon ja siirtotuotteen mukaan.

Asiakkaan maksama sähkön kokonaishinta koostuu kolmesta osasta: sähkön myynnistä, sähkön siirrosta ja veroista (sähkövero + arvonlisävero). Valtiolle kokonaisuudessaan maksettava sähkövero peritään sähkön siirtohinnan yhteydessä. Tästä syystä sähkön siirron osuus sähkölaskusta on yleensä suurempi kuin sähkön myynnin.

Alle on koottu vastauksia mahdollisiin lisäkysymyksiin:

Miksi korotatte siirtohintoja?
 • Investoimme entistä enemmän toimitusvarmaan sähköverkkoon.
Milloin laskette siirtohintoja?
 • Sähköverkon parantamis- ja laajennusinvestoinnit jatkuvat. Verkkoalueemme Nurmijärvellä ja Tuusulassa ovat kasvavaa aluetta, mikä vaatii mittavia investointeja myös tulevaisuudessa. Tältä osin näköpiirissä ei ole siirtohinnan alentumisia. On hyvä tietää, että uudet siirtohinnat ovat edelleen selkeästi alle Suomen keskiarvon.
Kuka Nurmijärven Sähköverkon omistaa?
 • Nurmijärven kunta omistaa yhtiön 100 prosenttisesti.
Maksatteko Nurmijärven kunnalle osinkoa?
 • Kyllä, Nurmijärven Sähkö –konserni maksaa osinkoja omistajalleen.
Maksatteko omistajalle enemmän osinkoa siirtohintakorotuksen vuoksi?
 • Omistajamme Nurmijärven kunta päättää vuosittain maksettavasta osingon määrästä.
Mihin Nurmijärven kunta käyttää osinkoja?
 • Nurmijärven kunta päättää itse rahankäytöstään.
Kuka on päättänyt sähkön siirtohintojen korotuksesta?
 • Hinnanmuutoksesta on päättänyt yhtiön hallitus johdon esityksestä.
Ottaako Nurmijärven Sähköverkko liikaa siirtomaksuja asiakkailtaan?
 • Emme ota. Omistajamme Nurmijärven kunta on linjannut, että pidämme siirtohinnan valtakunnan keskiarvon alapuolella.
Mille tasolle siirtohintanne asettuu muihin siirtoyhtiöihin verrattuna?
Meillä on paljon sähkökatkoja, miksi?
 • Sähkönjakelu ei ole koskaan häiriötöntä.
 • Nurmijärven Sähköverkon alueella sähkönjakelun laatu ja varmuus ovat valtakunnallisesti varsin hyvällä tasolla.
LaitattEko kalliita maakaapeleita haja-asutusalueille?
 • Lähtökohtaisesti emme laita, mutta joissakin tapauksissa on syytä käyttää runkoverkon rakentamisessa maakaapelia saavuttaaksemme riittävän toimitusvarmuuden tason.
Miten suhtaudutte uusiutuvaan energiaan, esimerkiksi aurinkopaneeleihin?
 • Suhtaudumme niihin hyvin positiivisesti ja toivotamme myös uusiutuvaa energiaa tuottavat tervetulleiksi asiakkaiksemme.
Miten suhtaudutte sähköautojen latauspisteisiin?
 • Erittäin positiivisesti!
Miksi sähkön siirtohinnat nousevat jatkuvasti?
 • Nurmijärven Sähköverkon siirtohinnat ovat nousseet viimeksi vuonna 2018 ja sitä edellisen kerran vuonna 2013.
 • Verot ovat osa sähkölaskua. Sähkön siirron yhteydessä veloitettava sähkövero on noussut viimeksi 01.01.2015. Arvonlisävero taas nousi viimeksi 01.01.2013.
Minulle korotus on enemmän kuin mainitsemanne 5 %, miksi?
 • Se voi asiakaskohtaisesti pitää paikkansa. Kun nostamme perusmaksuja, niin yksittäisen asiakkaan vuosikulutus vaikuttaa korotuksen prosentuaaliseen määrään.
Miten tyyppikäyttäjät on valittu?
 • Tyyppikäyttäjä on keskimääräinen sähkönkäyttäjä omassa käyttäjäryhmässään.
 • Käyttämämme tyyppikäyttäjät ovat yleisen luokituksen mukaisia, myös Energiavirasto käyttää niitä omissa vertailuissaan.
Voinko olla hyväksymättä korotusta?
 • Kyllä, mutta se on syy sähkönkäytön keskeytykselle eli käytännössä et voi enää käyttää sähköä kyseisessä käyttöpaikassa.
Voinko vaihtaa sähkönsiirtoyhtiötä?
 • Sähkön siirto on Suomessa monopolitoimintaa eikä sähkön siirtäjää voi kilpailuttaa.
Kenelle voin valittaa korotuksesta?
 • Energiavirasto valvoo verkonhaltijoiden siirtohinnan tasoa.
Päävalikko