Sähkön siirtohinnat nousevat 1.8.2018

Nurmijärven Sähköverkko Oy nostaa sähkön siirtohintojaan sähkönverkkoinvestointiemme johdosta. Hinnanmuutoksen kokonaisvaikutus siirtomaksuihin on keskimäärin 3 % sisältäen siirron kulutusmaksun, siirron perusmaksun, sähköveron ja arvonlisäveron. Verottoman siirtohinnan nousu on keskimäärin 5 %. Hinnanmuutos kohdistuu perusmaksuihin.

Hinnankorotuksen syynä on mittavan investointiohjelmamme jatkuminen sähköverkon uudisrakentamisessa, uudistamisessa ja kehittämisessä. Päämääränä on, että vuonna 2028 asemakaava-alueella yksikään sähkökatko ei kestä yli kuutta tuntia eikä haja-asutusalueella yli 36 tuntia.

Esimerkkejä hinnanmuutosten keskimääräisestä vaikutuksesta kuukausitasolla:

Asumismuoto Vuosikulutus Hinta nousee (sis. alv 24 %)
Kerrostalohuoneisto 2000 kWh 0,50 €/kk
Omakoti- ja rivitalo, ei sähkölämmitystä 5000 kWh 1,00 €/kk
Omakotitalo, sähkölämmitys 18000 kWh 2,50 €/kk

Asiakkaan maksama sähkön kokonaishinta koostuu kolmesta osasta: sähkön myynnistä, sähkön siirrosta ja veroista (sähkövero + arvonlisävero). Valtiolle tilitettävä sähkövero peritään sähkön siirtohinnassa. Tästä syystä sähkön siirron osuus sähkölaskusta on yleensä suurempi kuin sähkön myynnin. Kaikkiaan sähköveron ja arvonlisäveron osuus siirtolaskun loppusummasta on noin puolet. Ohessa havainnollistavat kuvat sähkön asiakashinnan jakautumisesta.

Alle on koottu vastauksia mahdollisiin lisäkysymyksiin:

Miksi korotatte siirtohintoja?
 • Investoimme entistä enemmän toimitusvarmaan sähköverkkoon.
 • Siirtohintojamme korotettiin edellisen kerran vuonna 2013. Sen jälkeen Fingridin kantaverkkosiirron hinnat ovat nousseet.
Milloin laskette siirtohintoja?
 • Nurmijärvi ja Tuusula ovat kasvavia alueita. Näköpiirissä ei ole, että meidän ei tarvitsisi investoida jakeluverkon laajentamiseen.
Kuka Nurmijärven Sähköverkon omistaa?
 • Nurmijärven kunta omistaa meidät 100 prosenttisesti.
Maksatteko Nurmijärven kunnalle osinkoa?
 • Kyllä, Nurmijärven Sähkö –konserni maksaa osinkoja omistajalleen.
Maksatteko omistajalle enemmän osinkoa siirtohintakorotuksen vuoksi?
 • Emme maksa.
Mihin Nurmijärven kunta käyttää osinkoja?
 • Nurmijärven kunta päättää itse rahankäytöstään.
Kuka on päättänyt sähkön siirtohintojen korotuksesta?
 • Hinnanmuutoksesta on päättänyt yhtiön hallitus johdon esityksestä.
Ottaako Nurmijärven Sähköverkko liikaa siirtomaksuja asiakkailtaan?
 • Emme ota. Omistajamme Nurmijärven kunta on linjannut, että pidämme siirtohinnan valtakunnan keskiarvon alapuolella.
Mille tasolle siirtohintanne asettuu muihin siirtoyhtiöihin verrattuna?
Meillä on paljon sähkökatkoja, miksi?
 • Sähkönjakelu ei ole koskaan häiriötöntä.
 • Nurmijärven Sähköverkon alueella sähkönjakelun laatu ja varmuus ovat selkeästi paremmat kuin verrokkiyhtiöillä.
LaitattEko kalliita maakaapeleita haja-asutusalueille?
 • Lähtökohtaisesti emme laita, mutta joissakin tapauksissa on syytä käyttää keskijännitekaapelia saavuttaaksemme toimitusvarmuuden tason.
Miten suhtaudutte uusiutuvaan energiaan, esimerkiksi aurinkopaneeleihin?
 • Suhtaudumme niihin hyvin positiivisesti ja toivotamme myös uusiutuvaa energiaa tuottavat tervetulleiksi asiakkaiksemme.
Miten suhtaudutte sähköautojen latauspisteisiin?
 • Erittäin positiivisesti!
Miksi sähkön siirtohinnat nousevat jatkuvasti?
 • Nurmijärven Sähköverkon siirtohinnat ovat nousseet viimeksi vuonna 2013.
 • Verot ovat osa sähkölaskua. Sähkön siirron yhteydessä veloitettava sähkövero on noussut viimeksi 01.01.2015. Arvonlisävero taas nousi viimeksi 01.01.2013.
Minulle korotus on enemmän kuin mainitsemanne 5 %, miksi?
 • Se voi asiakaskohtaisesti pitää paikkansa. Kun nostamme perusmaksuja, niin yksittäisen asiakkaan vuosikulutus vaikuttaa korotuksen prosentuaaliseen määrään.
Miten tyyppikäyttäjät on valittu?
 • Tyyppikäyttäjä on keskimääräinen sähkönkäyttäjä omassa käyttäjäryhmässään.
 • Käyttämämme tyyppikäyttäjät ovat yleisen luokituksen mukaisia, myös Energiavirasto käyttää niitä omissa vertailuissaan.
Voinko olla hyväksymättä korotusta?
 • Kyllä, mutta se on syy sähkönkäytön keskeytykselle eli käytännössä et voi enää käyttää sähköä kyseisessä käyttöpaikassa.
Voinko vaihtaa sähkönsiirtoyhtiötä?
 • Sähkön siirto on Suomessa monopolitoimintaa eikä sähkön siirtäjää voi kilpailuttaa.
Kenelle voin valittaa korotuksesta?
 • Energiavirasto valvoo verkonhaltijoiden siirtohinnan tasoa.
Päävalikko