Sähkönjakelun varmuus paranee

Kuvan Rajamäen sähköasema laajenee

Nurmijärven Sähköverkko rakennuttaa uuden 110 kV voimajohdon Perttulasta Röykän kautta Rajamäelle. Uusi 110 kV:n voimajohto parantaa sähkönjakelun varmuutta Rajamäen alueella ja mahdollistaa nykyisen 110 kV:n voimajohdon sähkönjakelukeskeytyksen vaativat huolto- ja korjaustyöt huomattavasti joustavammin. Tuleva, 12,5 km pitkä 110 kV:n voimajohdon on tarkoitus valmistua kesällä 2024. Nurmijärven Sähköverkon suurimmat teolliset asiakkaat sijaitsevat Rajamäellä. Sinne on myös vuosi vuodelta tullut yhä enemmän kotitalouksia ja muuta sähkönkäyttöä. Tilanteessa, jossa Rajamäen sähköasema ei ole käytettävissä, on Rajamäen sähköaseman korvattavuus hankalaa muilla sähköasemilla. Rajamäen sähköasemalla on kaksi päämuuntajaa, joista toinen syöttää teollisuutta ja toinen Rajamäen taajamaa ympäristöineen. – Sähkönjakelussa ei ole esiintynyt häiriöitä nykyisellä 110 kV:n voimajohdolla.

Nykyistä 110 kV:n voimajohtoa on huollettu, mutta sinne on jäänyt korjausvelkaa sähkönjakelukeskeytyksen vaikean toteutuksen vuoksi. Voimajohto on ollut toimintavarma, mutta huoltotarvetta alkaa olla, toteaa Nurmijärven Sähkön verkostoteknikko Petri Pohjasniemi. Uusi voimajohto mahdollistaa sen, että Rajamäen sähköasemalle voidaan syöttää sähköä kahden eri voimajohdon kautta. Tämä mahdollistaa nykyisen ja tulevan 110 kV:n voimajohdon paremman kunnossapidon. Voimajohto rakennetaan kahdessa vaiheessa Voimajohdon rakentaminen toteutuu kahdessa eri vaiheessa, joista ensimmäinen vaihe pitää sisällään 110 kV:n kenttien laajennukset Perttulan- ja Rajamäen sähköasemilla. 110 kV:n kenttien laajennustyöt aloitettiin sähköasemilla vuodenvaihteessa ja 110 kV:n kenttien laajennustyöt on tarkoitus saada valmiiksi vielä tämän vuoden aikana.

Toisessa vaiheessa toteutetaan varsinaisen 110 kV:n voimajohdon rakentaminen. Varsinaisen 110 kV:n voimajohdon rakentaminen on suunniteltu alkavaksi alkutalvesta 2022 ja valmistuvan kesällä 2024. Uusi 110 kV voimajohto on alusta loppuun ilmajohtoa. Pelto-osuudet tehdään vapaasti seisovilla pylväillä. Näin säästetään tilaa, jolloin pylväiden aiheuttama haitta pellolla on mahdollisimman vähäinen. Neuvottelut kaikkien projektiin liittyvien maanomistajien, sekä muiden viranomaistahojen kanssa on käyty ja toimenpideluvat on saatu valtioneuvostosta. Maanomistajien kuulemista ei voitu pitää koronanpandemian takia normaalina kuulemistilaisuutena, vaan jouduimme toteuttamaan kuulemisen kirjallisena.

Urakkakysely 110 kV:n voimajohdon rakentamisesta on parhaillaan menossa ja lähitulevaisuudessa on tarkoitus päästä neuvottelemaan tulevan urakoitsijan kanssa varsinaisesta 110 kV:n voimajohdon rakentamisesta. Uusi 110 kV:n voima[1]johto tulee palvelemaan isoa joukkoa nykyisiä- ja tulevia asiakkaita, joista isoinpana tulee olemaan Väyläviraston sähköradan syöttöasema meidän Rajämäen sähköaseman vieressä. Tulevaisuudessa on tarkoitus toteuttaa myös Röykän sähköasema, joka liittyy tähän tulevaan 110 kV:n voimajohtoon. On tärkeää, että kaikki Nurmijärven Sähköverkon asiakkaat saavat mahdollisimman luotettavasti sähköä. Vaikkakin hankkeen kokonaiskustannus on meidän mittakaavassa suuri, eli noin 3 – 3,5 milj.eur, Pohjasniemi toteaa

Päävalikko