Sähkönjakeluverkon raivaus 2018-2019

sähkönjakeluverkon raivaus

Nurmijärven Sähköverkko Oy varmistaa häiriöttömän ja turvallisen sähkönjakelun raivaamalla johtoalueita säännöllisesti. Raivauksia tehdään vuonna 2018-2019 Nummenpäässä, Perttulassa, Lepsämässä, Uotilassa, Kirkonkylällä, Siippoossa, Palojoella ja Nukarilla. Alla kartta alueesta.

Raivauskartta 2018-2019

Tarvittaessa suoritamme raivauksia koko jakelualueella.

20 kV:n johtoalueet raivataan 6-10 metrin leveyteen ja 0,4 kV:n johtoalueet raivataan noin 1 metrin leveyteen.

Lisäksi tarvittaessa poistamme johtoalueen ulkopuolelta sellaisia pienilatvaisiksi ja riukumaisiksi kehittyneitä tai muita yksittäisiä puita, jotka saattavat esimerkiksi voimakkaalla tuulella tai raskaan lumikuorman vuoksi aiheuttaa vahinkoa johdolle.

Puustoa raivatessa huomioidaan ympäröivä luonto ja pyritään siihen, että pakolliset huoltotoimenpiteet rasittaisivat luontoa mahdollisimman vähän.

Toivomme maanomistajien suhtautuvan myönteisesti tähän sähköturvallisuusmääräysten vaatimaan toimenpiteeseen, jonka tarkoitus on taata turvallinen ja häiriötön sähkönjakelu.

Kaikki puut, oksat ja pensaat, jotka johtoalueelta poistetaan, jäävät maanomistajan omaisuudeksi ja maanomistajan paikalta poistettavaksi.

Erityisen arvokkaista puista tai muista raivaukseen liittyvistä asioista pyydämme ottamaan yhteyttä
EXSANE Oy Jukka Samola 050 405 0332 tai Nurmijärven Sähköverkko Oy Pekka Koponen 050 386 2238.

Päävalikko