Etusivu / Sähkönsiirto / Lomakkeet / Yleistietolomake

Yleistietolomake

Kun rakennetulle sähkölaitteistolle on tehty käyttöönottotarkastus, pääkeskustilat ovat rakennusteknisesti valmiit ohjeistuksemme mukaisesti ja liittymä on valmis kytkettäväksi, täytä alla oleva lomake.

Yleistietolomake on toimitettava meille täydellisesti täytettynä vähintään kolme viikkoa ennen toivottua kytkentäpäivää. Yleistietolomakkeen mukana on oltava asemapiirustus, johon on merkitty liittymiskaapelin tonttiosuuden reitti ja mittauksen sijainti. Pari- ja monimittauskeskusten pyyntöjen mukana on oltava huoneistoluettelo, johon on merkittynä viralliset huoneistonumerot ja näiden pyyntöjen mukana on oltava lisäksi mittauskeskuksen keskustoimittajan layout –kuva (keskuksen ”naamakuva”), johon on mittarialustojen kohdille merkitty huoneistonumerot.

Puutteellisesti täytetystä lomakkeesta lähetämme tiedon sähköpostitse urakoitsijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Mikäli liittymä ei ole kytkettävissä ja mittaroitavissa sovittuna päivänä tulemme perimään palvelumaksuhinnaston mukaisen maksun aiheettomasta asiakaskäynnistä.

Epäselvissä tilanteissa voit ottaa yhteyttä tekniseen asiakaspalveluumme tekninenasiakaspavelu@nurmijarvensahko.fi tai soittamalla numeroon (09) 8780 7400.


Päävalikko