Mikrotuotanto / Pientuotanto

Mikrotuotannolla tai pientuotannolla tarkoitetaan kiinteistön sähköverkkoon liitettäviä pieniä sähköntuotantolaitteita, kuten pieniä aurinkopaneeleja, joiden nimellisteho on enintään 100 kVA.

Nurmijärven Sähkön oma aurinkovoimala tuottaa vuodessa noin 18000 kWh. Paneeleita on katolla 80, joka on noin 6-7 kertaa enemmän kuin tavalliselle omakotitalolle on tyypillistä. Paneleiden yhteenlaskettu teho on 20 kW. Ainoa huoltotoimenpide on paneelien puhdistaminen lumesta tarvittaessa.

Seuraa voimalan tuotantoa näistä linkeistä:

aurinkovoimalan tuotannonseuranta (tilanne juuri nyt)
aurinkovoimalan historiaseuranta (laajennettu näkymä, jossa on mukana mm. historian selailu)

Ennen tuotantolaitoksen hankintaa kannattaa tutustua huolellisesti Energiateollisuus ry:n verkostosuositukseen mikrotuotannon liittämisestä jakeluverkkoon. Löydät linkin suositukseen sivun alalaidasta. Hyviä ohjeita pientuotantolaitteiston hankintaan ja asennusprojektiin löydät myös Motivan sivuilta.

Ohje tuotannon liittämisestä.pdf

Kun päätös laitteiston hankinnasta on tehty, meihin kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Laitteiston liittäminen edellyttää yleensä suojaukseen liittyvien komponenttien lisäämistä jakeluverkkoon ja kulutusmittarin vaihtamista. Riittävällä ennakoinnilla saamme tehtyä mahdolliset muutostyöt hyvissä ajoin ennen suunniteltua tuotantolaitteiston kytkentää.

Tuotantolaitteiston kytkemistä varten sähköurakoitsijasi tulee lähettää meille yleistietolomake, josta selviää tuotantolaitteiston tarkemmat tiedot. Sähköisen yleistietolomakkeen pääsee täyttämään tästä.

Tuotannon siirtämisestä sähköverkkoon tehdään erillinen tuotannon verkkopalvelusopimus. Tuotannon myymisestä tuottajan tulee lisäksi tehdä ostosopimus haluamansa sähkönmyyjän kanssa. Sähkömarkkinoilta löytyy monia sähkönmyyjiä, joiden kanssa voit sopia tuotannon ostamisesta. Meidän kanssa tehtävästä ostosopimuksesta löydät lisätietoja täältä.

Tuotannon verkkopalvelusopimuksessa noudatetaan Energiateollisuus ry:n suosittelemia verkkopalveluehtoja (VPE2019).

Mikrotuotannon_liittaminen_verkostosuositus.pdf

Mikrotuotannon mittauksen netotus ja energiayhteisö Datahub:ssa

Vuoden 2021 alussa voimaan tullut sähkön mittausta koskeva valtioneuvoston asetus muuttaa vanhaa sähkönmittauslakia niin, että se mahdollistaa mittauksen netotuksen ja energiayhteisöjen perustamisen. Kaikki sähkömarkkinoiden osapuolet tulevat tekemään vaadittavat laskelmat tulevaisuudessa Datahub:ssa, joka on valmistumassa 30.6.2022 mennessä. Järjestelmä vaatii kaikkien markkinatoimijoiden yhtäaikaista käyttöönottoa. Netotus ja energiayhteisö -laskenta Datahub:ssa alkavat 1.1.2023 mennessä, myös Nurmijärven Sähköverkon asiakkailla.

Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoja Suomen 3,5 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Datahubin tietoja käyttävät noin 100 sähkön myyjää ja yli 80 jakeluverkkoyhtiötä palvellessaan sähkön käyttäjiä. (www.fingrid.fi)

 

Päävalikko