Ostamme ylimääräisen sähkön markkinahintaan

Aurinkoenergiasta saat merkittävän osan käyttämästäsi energiasta keväästä syksyyn ja hyvitämme käyttämättä jäämästä sähköstä markkinahinnan!

Maksamme mikrotuottajalle verkkoon siirretystä sähköstä pörssisähkön Suomen alueen tuntihinnan [c/kWh] (alv 0 %) suuruisen korvauksen. Mikäli mikrotuottaja on arvonlisäverovelvollinen, ostohintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Hallintokuluna laskutamme asiakkaalta kuukausimaksun 4,00 €/kk (alv 24 %), joka vähennetään asiakkaan kk-tuotoista.

Verkkosopimuksen lisäksi ostosta pitää tehdä erillinen sopimus. Kysy lisää asiakaspalvelustamme asiakaspalvelu@nurmijarvensahko.fi

Verottajan tulkinta (Antopäivä: 17.9.2014 Voimassaolo: 17.9.2014–toistaiseksi)

Luonnollinen henkilö (verovelvollinen) voi hankkia käyttöönsä aurinkosähköjärjestelmän, tuulivoimalan tai muun vastaavan pienimuotoisen sähköenergiaa tuottavan laitteiston, jolla hän tuottaa sähköä omiin tarpeisiinsa. Tällaisesta tuotannosta ei muodostu veronalaista tuloa.

Kotitalous saattaa myös myydä osan tuottamastaan sähköstä sähköyhtiölle. Tällaisessa tilanteessa sähkön myynnistä saatu tulo on yleensä tuotantokustannuksiin suhteutettuna niin vähäistä, että siitä ei jää verotettavaa tuloa.

Tässä ohjeessa käsitellään luonnollisen henkilön harjoittaman pienimuotoisen sähköntuotannon verotusta henkilökohtaisen toiminnan tulolähteessä. Ohjeessa ei oteta kantaa sähkön tuotannon ja myynnin verotukseen elinkeinotoiminnassa tai maataloudessa.

Ohje kokonaisuudessaan:
https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Henkiloasiakkaan_tuloverotus/Kotitalouden_sahkontuotannon_tuloverotus%2834079%29

Päävalikko