Kaapeliojan kaivuu

Liittymiskaapeli on asiakkaan omaisuutta, joten siihen liittyvät kaivutyöt ja teiden alitukset sekä mahdolliset korjaustyöt kuuluvat liittyjälle.

Liittymiskaapeliojan syvyys tulee olla vähintään 0,7 m ja kaapeliojan pohja on tasoitettava huolellisesti esim. hienolla hiekalla. Mikäli kaapelia ei maasto-olosuhteista johtuen voida asentaa annettuun minimisyvyyteen, asiakkaan tulee olla yhteydessä Nurmijärven Sähköverkko Oy:n tekniseen asiakaspalveluun.

Kaapelioja on peitettävä heti kaapelin asentamisen jälkeen. Peitettäessä on huolehdittava, että täyttö tehdään hiekalla, jossa ei ole mukana teräviä kiviä tms, jotka voivat vahingoittaa kaapelia. Kaapelioja ei myöskään ole rakennusjätteiden paikka. Kaapelia peitettäessä kaapelin varoitusnauha asennetaan 30 cm kaapelin yläpuolelle.

Mikäli liittymiskaapelioja ja kaapelin suojaus ei täytä sille annettuja määräyksiä, liittymiskaapelia ei voida kytkeä jakeluverkkoon.

Lisätietoja voimassaolevista määräyksistä löytyy 24.11.2003 päivätystä Turvatekniikankeskuksen (TUKES) tiedotteesta ja SFS standardista 6000-5-52.

Päävalikko