Mittalaitetilat ja niiden lukitus ja sinetöinti

Ympäristöolot

Mittareiden sijoituspaikan on oltava kuiva, pölytön ja tärinätön. Mittalaitteet sijoitetaan sellaiseen tilaan, etteivät magneettikentät tai syövyttävät kaasut häiritse mittausta.

Sijainti rakennuksessa

Mittalaitteet tulee sijoittaa tilaan, johon verkonhaltijalla on esteetön pääsy. Tiloihin suositellaan päästävän suoraan ulkoa varsinaisiin asuintiloihin menemättä.

Teollisuuskiinteistöissä yms. mittaus sijoitetaan sähköpääkeskuksen yhteyteen, jonka suositellaan sijaitsevan ensimmäisessä kerroksessa.

Kerros- ja rivitaloissa mittalaitteet sijoitetaan keskitetysti joko pääkeskustiloihin tai erillisiin mittarikeskuskomeroihin.

Energiatilojen lukitus

Energiatilojen lukituksesta vastaa kiinteistön haltija kustannuksellaan. Nurmijärven Sähköverkko Oy:n lukkojärjestelmänä on ABLOY-lukitusjärjestelmä SL399B. Lukitusjärjestelmän toimittaa asiakkaalle Abloy-valtuutettu lukkoliike.

Energiatiloihin, joihin on käynti sisäkautta, saa Nurmijärven Sähköverkko Oy:n edustaja avaimen ulkoseinässä olevasta avainsäiliöstä. Avainsäiliön lukko on exec-sarjaa. Avainsäiliössä olevan reittiavaimen avulla Nurmijärven Sähköverkko Oy:n edustaja pääsee energiatiloihin. Reittiavain ei saa avata kiinteistön muita ovia. Energiatilojen ovissa tulee olla reittisarjan lukko.

Mikäli energiatiloihin päästään suoraan ulkoa, tarvitaan oviin kaksoipesälukko. Kaksoispesälukon oikeanpuoleinen pesä sarjoitetaan Nurmijärven Sähköverkko Oy:n ura-avainsarjaan, vasemmanpuoleinen pesä kiinteistön omaan sarjaan.

Mikäli lukituksen suhteen joudutaan tekemään erikoisratkaisu, on siitä neuvoteltava Nurmijärven Sähköverkko Oy:n kanssa erikseen.

Suurjännitetiloihin käytetään muuntamon urasarjaa.

rakentajallelukitus-20100623

Sinetöinti

Kaikissa mittauspiirin johtojen ja mittalaitteiden apusähkönsyötön kulkureittiin kuuluvissa keskusosissa ja koteloissa on oltava sinetöintimahdollisuus, ellei läpimenevä johto ole kaapeli tai putkeen asennettu. Sinetöitäviä laitteita ja keskusosia ovat esim.

  • mittarien kannet
  • mittamuuntajien kotelot
  • mittauspiirin riviliittimien kotelot
  • jännitevarokkeiden ja verkkokäskyvastaanottimen sulakkeen kotelot tai yhtenäinen kansi
  • mittalaitteiden apusähkönsyöttö sulakkeineen
  • liittymän pääkytkin- ja päävarokekotelo

Sinetöitävässä tilassa ei saa olla sähkönkäyttäjän asennuksia kuten PE- ja N-kiskojen yhdistystä. Suositellaan, ettei kyseisten tilojen läpi viedä johtimia keskuksen muihin osiin.

Verkonhaltijan mittauksesta vastaavalta yksiköltä pitää aina kysyä etukäteen lupa sinetöinnin purkamiseen, jos sinetit joutuu murtamaan.

Päävalikko