Tilapäiskeskuksen vuokrausehdot

Nurmijärven Sähköverkko Oy vuokraa tilapäiskeskuksia lyhytaikaiseen sähkönkäyttöön seuraavin ehdoin:

Vuokraus ja käyttö

Nurmijärven Sähköverkko Oy vastaa, että tilapäiskeskus on liittämishetkellä rakenteeltaan ja varusteiltaan sähköturvallisuusmääräysten mukaisessa kunnossa.

Vuokraaja vastaa, että tilapäiskeskusta käytettäessä:

 • keskukseen liitettävät laitteet ovat rakenteeltaan ja kunnoltaan sähköturvallisuusmääräysten mukaisessa kunnossa
 • keskuksen rakenteeseen ei tehdä muutoksia
 • keskusta ei irroteta tai siirretä paikaltaan
 • keskuksen kansi pidetään suljettuna
 • mikäli keskus lukitaan, sarjoitetaan lukko Nurmijärven Sähköverkko Oy:n mittari/muuntamosarjaan
 • keskuksessa havaituista vioista ilmoitetaan mahdollisimman pian Nurmijärven Sähköverkko Oy:lle puh. 09-878071 tai 010 850 8700 24h.
 • viallisten sulakkeiden vaihto kuuluu vuokraajalle.

Vuokrauksen päättyminen

Vuokraus ja käyttö päättyy:

 • tilapäinen liittymissopimus on voimassa kaksi vuotta.
 • vuokraajan ilmoittaessa, tilapäiskeskuksen voi poistaa (mainitkaa keskuksen numero poistettaessa)
 • maksamattoman sähkölaskun takia
 • mikäli vuokrausehtoja ei noudateta.

Vuokrat

PääsulakeVuokra €/vrk
3 x 25 A  2,00
 3 x 63 A 2,50

Vuokra peritään asennuspäivästä ilmoitettuun poistopäivään.

Vuokra nousee kaksinkertaiseksi ensimmäisen käyttövuoden jälkeen.

Päävalikko