Etusivu / Sähkönsiirto / Säävarma jakeluverkko

Nurmijärven Sähkö rakentaa säävarmaa sähköverkkoa

Vuoden 2011 Tapani-myrsky antoi lopullisen potkun säävarman sähköverkon kehittämiselle. Myrsky katkaisi sähkönjakelun tuhansilta kotitalouksilta. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan vuoden 2013 syyskuussa – se velvoittaa sähköverkkoyhtiöitä rakentamaan 100-prosenttisesti säävarman verkon vuoteen 2028 mennessä.

Tapani-myrsky oli ylivoimaisesti eniten tuhoa sähköverkoille aiheuttanut myrsky. Sen seurauksena maassamme maksettiin korvauksia yli 45 miljoonaa euroa. Nurmijärven Sähkölle Tapani-myrskyn hintalappu oli kaiken kaikkiaan noin 250 000 euroa korvauksineen ja korjauskuluineen.

Myrsky paljasti puutteet sähköverkkojen toimitusvarmuuksissa ja vikojen korjausajoissa. Sen seurauksena aloitettiin välittömästi valmistella uutta sähkömarkkinalakia. Lain tarkoituksena on varmistaa sähkön hyvä toimitusvarmuus ja kilpailukykyinen hinta sekä turvata kohtuulliset palveluperiaatteet sähköverkkoyhtiöiden asiakkaille.

Uuden lain nojalla sähköverkot on suunniteltava ja rakennettava niin, että myrsky, lumikuorma tai muu verkon häiriö ei aiheuta asemakaava-alueella asiakkaalle yli kuuden tunnin sähkökatkoa eikä haja-asutusalueella yli 36 tunnin sähkökatkoa.

Säävarma verkko vuonna 2028

Uudet vaatimukset on täytettävä portaittain niin, että vuoden 2019 lopussa 50 % verkosta oli oltava uusien vaatimusten mukaista, vuoden 2023 lopussa 75 % ja vuonna 2028 100 %. Toiminnan etenemisestä on raportoitava kahden vuoden välein.

Sähkökatkoista maksettavat korvaukset nousevat siten, että jos katko kestää yli 12 tuntia, vähennetään vuotuisesta sähkönsiirtomaksusta 10 %. Korvaus nousee portaittain aina 200 % asti, enimmäiskorvauksen ollessa 2000 euroa.

Nurmijärvellä sähköverkko on kaiken kaikkiaan hyvässä kunnossa. Tällä hetkellä jo 80 % verkosta on säävarmassa kunnossa. Investoimme sähköverkkoon normaalisti noin 3 - 5 miljoonaa euroa joka vuosi. Säävarman verkon rakentamisen aikana tuo summa on lähempänä viittä miljoonaa euroa. Sähkön siirtohintaan sillä on vain vähäinen vaikutus.

Vuonna 2013 oli kolme myrskyä, joista syntyi kustannuksia noin 100 000 euroa, joka on ollut keskimääräinen summa viime vuosina. Vakiokorvauksia emme viime vuonna joutuneet maksamaan. Kun verkko muuttuu säävarmaksi, myös korjaus- ja korvauskustannukset pienenevät. Säästöä siis syntyy myös sitä kautta.

Nurmijärvelle 100 km maakaapelia

Suurimmiksi syiksi sähkökatkoihin on tähän mennessä tilastoitu tuuli ja myrsky, lumi- ja jääkuorma sekä ukkonen. Uusi laki ei tietenkään pysty takaamaan sitä, että sähkökatkoja ei enää tule lainkaan. Lain ulkopuolelle jäävät erikoistapaukset kuten esimerkiksi trombit, pakkanen tai lentokoneen putoaminen. Ja voihan joku kaivaa maakaapelin vahingossa poikki.

Sähköverkkoa voidaan parantaa monella tavalla. Näistä ehkä yleisin on kaapeleiden kaivaminen maahan. Se takaa suojan sääilmiöiltä, mutta on noin 2 - 3 kertaa kalliimpaa kuin vastaavan ilmajohdon rakentaminen. Muita menetelmiä ovat uusien sähköasemien rakentaminen, jolloin johtopituudet lyhenevät ja vika on nopeampaa erottaa muusta verkosta, sekä verkon rakentaminen tienvarteen tai muuten aukeille paikoille. Muihin keinoihin voidaan lukea myös pylväskatkaisimien asentaminen olemassa olevaan sähköverkkoon sekä varayhteyksien ja valvomoautomaation kehittäminen.

Nurmijärven Sähköverkon alueella keskijänniteverkosta on noin 50 % ja pienjänniteverkosta noin 80 % maakaapeloitu vuoteen 2028 mennessä. Vuoden 2021 sähkönjakeluverkon rakentamiskohteet näkyvät alla olevasta esityksestä.

Kohteet kartalla

Nurmijärven sähkö palvelee kaikissa sähköön ja lämpöön liittyvissä asioissa

Vastaamme kernaasti myös muihin toimintaamme koskeviin kysymyksiin. Ota rohkeasti yhteyttä, niin katsotaan, miten voimme auttaa sinua. Meidät tunnetaan tuttuna, turvallisena ja luotettavana alueen sähköyhtiönä.

Jakelualue

jakelualue

Päävalikko