Etusivu / Sähkönsiirto / Sähköliittymä / Tilapäisliittymä

Tilapäisliittymä

Kun sähkökäyttö on lyhytaikaista tai kiinteistölle ei voida rakentamisvaiheessa asentaa vielä pysyvää mittauskeskusta, voit tilata tontille tilapäisliittymän.

Tilapäisliittymää varten tarvitset tilapäiskeskuksen, jonka vuokrauksesta voit sopia meidän kanssa. Mikäli mittauskeskus tulee toista kautta, sähköurakoitsijasi pitää toimittaa meille kytkentäpyyntö liittymän käyttöönotosta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Pyynnön voi lähettää meille täyttämällä siihen tarkoitetun lomakkeen tai sähköpostitse.

Tilapäisliittymä on voimassa enintään kaksi vuotta ellei toisin sovita. Tilapäisliittymän käytöstä vaaditaan vakuus ja käytöstä veloitetaan perus- ja kulutusmaksut alla olevan hinnastomme mukaisesti.

Ohje tilapäistelineelle:

Tilapäistelineen kaavio

TILAA TILAPÄISLIITTYMÄ

 

Tilapäiskeskuksen vuokrausehdot

Nurmijärven Sähköverkko Oy vuokraa tilapäiskeskuksia lyhytaikaiseen sähkönkäyttöön seuraavin ehdoin:

Vuokraus ja käyttö

Nurmijärven Sähköverkko Oy vastaa, että tilapäiskeskus on liittämishetkellä rakenteeltaan ja varusteiltaan sähköturvallisuusmääräysten mukaisessa kunnossa.

Vuokraaja vastaa, että tilapäiskeskusta käytettäessä:

 • keskukseen liitettävät laitteet ovat rakenteeltaan ja kunnoltaan sähköturvallisuusmääräysten mukaisessa kunnossa
 • keskuksen rakenteeseen ei tehdä muutoksia
 • keskusta ei irroteta tai siirretä paikaltaan
 • keskuksen kansi pidetään suljettuna
 • mikäli keskus lukitaan, sarjoitetaan lukko Nurmijärven Sähköverkko Oy:n mittari/muuntamosarjaan
 • keskuksessa havaituista vioista ilmoitetaan mahdollisimman pian Nurmijärven Sähköverkko Oy:lle puh. 09-878071 tai 010 850 8700 24h.
 • viallisten sulakkeiden vaihto kuuluu vuokraajalle.

Vuokrauksen päättyminen

Vuokraus ja käyttö päättyy:

 • tilapäinen liittymissopimus on voimassa kaksi vuotta.
 • vuokraajan ilmoittaessa, tilapäiskeskuksen voi poistaa (mainitkaa keskuksen numero poistettaessa)
 • maksamattoman sähkölaskun takia
 • mikäli vuokrausehtoja ei noudateta.

Vuokrat

Pääsulake Vuokra €/vrk
3 x 25 A  2,00
3 x 63 A  2,50

Vuokra peritään asennuspäivästä ilmoitettuun poistopäivään.

Vuokra nousee kaksinkertaiseksi ensimmäisen käyttövuoden jälkeen.

 

Tilapäisliittymän maksut 01.03.2010 alkaen

Kulutus- ja perusmaksu

Perus- ja kulutusmaksu veloitetaan siirtohinnaston yleistariffin mukaisesti.

Asennus- ja poistomaksut (sis. alv 24 %)

Pääsulake 3 x 25 A - 3 x 50 A
toimitus alle 3 työpäivää 290 €
toimitus yli 3 työpäivää 265 €
Pääsulake 3 x 63 A
toimitus alle 3 työpäivää 310 €
toimitus yli 3 työpäivää 280 €

Asennusmaksu sisältää mittarin asennuksen ja linjaan kytkennän.

Muut pääsulakkeet tuntiveloituksen perusteella.

Vakuus

Rakennusliikkeiltä peritään työmaakohtaisesti vakuus, joka on suoritettava ennen tilapäiskes­kuksen kytkentää. Vakuuden suuruus määräytyy pääsulakkeen mukaan. Kokonaisasiakkailla vakuuden suuruus on 20 eur/A ja siirtoasiakkailla vakuus on 10 eur/A. Korkein vakuusmaksu määräytyy 100 A mukaan.

Esim.

Pääsulake Vakuus
3 x 25 A 500 / 250 €
3 x 100 A 2000 / 1000 €

Vakuutena hyväksytään pankkitakaus.

Mikäli kyseessä on asiakkaan oma työmaakeskus, asiakkaan sähköurakoitsija ilmoittaa, kun keskus on valmis kytkettäväksi. Mikäli kyseessä on virtamuuntajamittaus (yli 3x63A) urakoitsijan tulee olla kytkenyt NSVOY:ltä haetut tai omat, NSVOY:n hyväksymät virtamuuntajat.

NSVOY tekee yhden tarkastuskäynnin veloituksetta kytkentäpyynnön saapumisen jälkeen. Muut mahdolliset käynnit veloitetaan asennusmaksun tai tuntiveloituksen mukaan.

Päävalikko